Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Færre norske grønnsaker på lager

Det var gul og rød løk det gikk verst utover etter sommerens tørke og høstens regn. Lagrene er nesten halvert sammenlignet med i fjor. Derimot ser det ikke ut til at potetavlingene er spesielt hardt rammet, landet sett under ett.

Løk, kepaløk 674x279 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Lagrene av løk er mer enn halvert fra samme tid i fjor.

 

– Fremdeles er det mye poteter i jorda i Trøndelag, men det er fortsatt håp om å redde noe av avlingen, sier Elin Hoel i Landbruksdirektoratet. – Men det gjenstår å se lagringsdyktigheten utover vinteren. Det vil vise seg ved senere lagertellinger. Den samme usikkerheten knytter seg til grønnsakene.

Mandelpoteter øker
Lagerbeholdningen av konsumpoteter ligger på samme nivå som de siste to årene. For industripoteter er lagerbeholdningen 2 prosent høyere enn i fjor, mens det er en reduksjon på 14 prosent sammenlignet med sesongen 2016-2017.

Mandelpoteter tar stadig større markedsandeler, og har en økning i lagerbeholdning på 2 prosent også i år. Det er mye småpoteter på lager, over dobbelt så mye som året før, mens spesialpoteter, som ringerikspotet og gulløye, har en reduksjon i lagrene denne sesongen.

Lagertallene på kepaløk er alarmerende lave
Den vanskelige vekstsesongen har gått hardt utover gul og rød løk og gitt en kraftig reduksjon i årets lager sammenlignet med de to foregående sesongene. Fra i fjor er nedgangen på 49 prosent for gul løk og 41 prosent for rød løk. Det knytter seg også i år spenning til lagringskvaliteten fremover. Både rotpersille, stilkselleri, hvitkål og rødkål har store reduksjoner i lagrene sammenlignet med fjorårets sesong.

Lagrene for gulrøtter ligger 7 prosent lavere enn i fjor, noe som er mindre kritisk enn for andre store lagringsgrønnsaker denne sesongen. Forrige sesong var utsorteringen fra lager stor, og det er usikkert hvor god kvaliteten er også i år.

Noen av de mindre produksjonene har klart seg godt gjennom tørken og senere regnet. Pastinakk er igjen oppe på samme nivå som i sesongen 2016–2017, med en oppgang på 80 prosent. Det utgjør likevel ikke mer enn 110 tonn. 80 prosent økning er det også for knollselleri.

Økologiske produkter rammet av årets vær
De fleste økologiske grønnsakene har reduserte lagerbeholdninger per 1. november sammenlignet med samme tid i fjor. Økologisk gul løk har 69 prosent lavere lager enn forrige sesong, som var et rekordår.  Lagerbeholdningen ligger også under sesongen 2016–2017.

Forbrukerne er glad i økologisk gulrot, som har hatt økt produksjon og lagre gjennom flere år. Denne sesongen er lagerbeholdningen redusert med 32 prosent. Både planlagt reduksjon i leveransene og det tørre været har spilt en rolle.

Landbruksdirektoratets statistikk baserer seg på innrapporterte tall fra de store grossistene. Den fanger ikke opp salgskanaler utenom disse.

Detaljene om lagerbeholdning for grønnsaker og poteter finner du her.

Landbruksdirektoratet vil foreta en ny lagertelling per 1. januar.

Kontaktperson

Mer om temaet