Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kald og våt høst gir utfordrende innhøsting

Årets første lagertelling viser reduksjon i avlingene for flere grønnsaksslag, men alt er ikke kommet opp av jorden ennå. Det vil derfor være vanskelig å konkludere med avlingsnivåene.

Poteter i kasse 674x279

Lagrene for poteter ligger på samme nivå som for de to siste årene. Potetene som fortsatt står i jorda vil neppe bli høstet på griunn av vått og kjølig vær.

Total lagerbeholdning for poteter, inkludert industripoteter, ligger på om lag samme nivå som i fjor og sesongen før. For konsumpotetene er det en økning på 5 prosent sammenlignet med forrige sesong, noe som kan forklares med naturlige sesongmessige variasjoner.

Spesialpotetene sett under ett har hatt en reduksjon i beholdningen. Mandelpotetene har den største reduksjonen med 17 prosent sammenlignet med forrige sesong, og 16 prosent sammenlignet med sesongen 2017–2018. En sen vår og høsting på fast tid hvert år har ført til mindre knoller enn normalt, og mengden på lager blir dermed redusert. Småpotetene har også en reduksjon sammenlignet med fjorårets sesong, og reduksjonen utgjør i overkant av 130 tonn.

Industripotetene sett under ett har en reduksjon på 4 prosent sammenlignet med forrige sesong, noe som utgjør om lag 3 300 tonn. Poteter til produksjon av pommes frites og chips har lavere lagerbeholdning dette året enn på mange år.

Det er fremdeles poteter ute på jordene, men de vil ikke kunne høstes på grunn av frost og vått vær.

God kvalitet og økte lagre av stilkselleri
Mens lagrene på rødkål, kålrot, knollselleri, pastinakk og rotpersille ser ut til å bli redusert denne sesongen, har gul og rød løk fått en bedre sesong enn i fjor. Lagertallene for løk viser at lagrene igjen er oppe på omtrent samme nivå som i 2017. Kålroten er ikke ferdig høstet ennå, så det kan skje noen endringer på lagertallene fremover i sesongen.


Purrelagrene er også noe redusert sammenlignet med forrige sesong, men her er det fremdeles uhøstet vare som kan påvirke lagrene fremover i sesongen. Gulrot har hatt en god vekstsesong, og lagrene per 1. november 2019 er økt med 19 prosent sammenlignet med samme periode i forrige sesong. Det har vært gode vekstvilkår, noe som har ført til mye stor gulrot. Stilksellerien har hatt en økning på 33 prosent sammenlignet med fjoråret, og har holdt en flott kvalitet gjennom sesongen så langt.

Reduksjon for noen økologiske grønnsaker, og økning av andre
Økologisk persillerot ble hardt rammet av fjorårets tørke, men er i år oppe igjen på samme nivå som sesongen 2017–2018. Gulrot er den desidert største økologiske kulturen, og har en økning i lagerbeholdingen på 34 prosent fra forrige sesong. Fjorårets sesong var rammet av tørke, og selv om det var en planlagt reduksjon i produksjonen, ble beholdningen lavere enn forventet. I år er den økologiske produksjonen mest sannsynlig oppe på et normalnivå, som ligger lavere enn sesongen 2017–2018.

Rødløk har en vekst på over hundre prosent sammenlignet med forrige sesong, da løken ble hardt rammet av tørke. Lagerbeholdningen for rødløk er også høyere enn sesongen 2017–2018, mens den gule løken har økt lagerbeholdning sammenlignet med i fjor, men fremdeles vesentlig lavere enn sesongen før

Her kan du se lagertallene for hhv.:

 

Landbruksdirektoratets statistikk baserer seg på innrapporterte tall fra de store grossistene. Den fanger ikke opp salgskanaler utenom disse.
Landbruksdirektoratet vil foreta en ny lagertelling per 1. januar.

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet