Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rikelige lager av poteter og grønnsaker

Lagerundersøkelsen per 1. mars viser at lagrene av poteter og grønnsaker totalt sett ligger om lag på nivå med tellingen samme periode i 2015.

gulrøtter (Copyright: Colourbox.com)

 

Lagerbeholdningen av konsumpoteter viser en økning av både ordinære poteter til konsum og spesialsortene. Det er også en økning av poteter på lager til industriformål sammenlignet med foregående år.

Mandelpoteter og småpoteter er vinnerne denne sesongen. Det er om lag 200 tonn mer småpoteter på lager per 1. mars i år enn tilsvarende periode forrige år. Samtidig er det solgt 250 tonn i perioden fra januar til mars. Mandelpoteter er det også igjen av på lagrene. Her ligger mengden på omtrent det samme som i 2015, per 1. mars.

For industripoteter er lagrene nær 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det er en liten nedgang for Saturna, men oppgang i lagrene på de fleste andre variantene.

For flere av grønnsakskulturene har det vært stor utsortering fra lager, slik at kun vare av god kvalitet har blitt omsatt i butikkene. Gulrot og kepaløk har 1. mars et større lager i år sammenlignet med begge de to foregående årene. Produkter som kålrot, hvitkål, og rødløk har en nedgang i lagrene per 1. mars i år.

Per 1. mars var det fortsatt økologisk kålrot, gulrot, løk hvitkål og rødbeter på lager. For samtlige grønnsaker, med unntak av løk og rødbeter, er det en økning fra i fjor. Størst er økningen for gulrot og kålrot.

Tall og grafisk framstilling ligger under menyvalget Lager og prognose til høyre.

Kontaktperson

Mer om temaet