Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mindre poteter og grønnsaker på lager enn i fjor

Lagerundersøkelsen per 1. januar viser at det totalt sett er 16 prosent mindre poteter på lager i år enn i fjor på samme tid. Lageret er likt med sesongen 2015–16. For grønnsaker er det nedgang for noen av de store produktene som kålrot, gulrot og kepaløk, mens det er oppgang for andre.

Gulrot, potet, løk, rødbeter Foto: Colourbox.com
 Grønnsak- og potetlagrene er mindre i år, men på samme nivå som for to år siden.

Lagerbeholdningen av konsumpoteter ved sesongens andre telling viser en nedgang fra i fjor i lagrene av både ordinære poteter til konsum og spesialsortene. Det er også en nedgang av poteter på lager til industriformål sammenlignet med foregående år.

Konsumpoteter og spesialsortene har lavere lagre enn forrige sesong
Småpotetene ble utropt som vinnere forrige sesong, men denne sesongen er det en stor reduksjon av småpoteter på lager per 1. januar sammenlignet med året før. Det er allikevel en oppgang på 70 prosent sammenlignet med sesongen 2015–2016. Vi ser en stor økning i lagertallene på spesialsortene ringerikspoteter og gullauge denne sesongen sammenlignet med tidligere. Når det gjelder mandelpoteter ligger lagerbeholdningen godt over sesongen 2015–2016, men 21 prosent under fjorårets telling.

Lagerbeholdningen for økologiske poteter har økt med 142 prosent sammenlignet med forrige sesong, og det er nesten en tredobling av økologiske poteter sammenlignet med 1. januar 2016.

Mye rosenkål på lager
Flere av de store lagringskulturene viser en nedgang i lagerbeholdningen per 1. januar fra tilsvarende periode i fjor. De grønnsakene som har den største prosentvise nedgangen er blant annet kepaløk og rødbeter, mens både hvitkål og kålrot har et større lager i år enn i fjor.

Rosenkål har en økning på totalt 70 tonn mer på lager per 1. januar enn forrige periode. Det er også en dobling av lagerbeholdningen sammenlignet med sesongen 2015–2016.

Purre ligger også godt an sammenlignet med forrige sesong, og har en økning på 17 prosent, noe som utgjør mer enn 60 tonn.

Økologisk gulrot har en god sesong i år
Mange av de økologiske grønnsakene hadde en økning i lagerbeholdningen per 1. januar sammenlignet med året før, men både knollselleri og rødbeter har en markant nedgang.

For økologisk kepaløk ser sesongen lys ut, med mer enn en tredobling av lagerbeholdningen sammenlignet med begge de to foregående årene. Økningen i beholdningen for gulrot er på 82 prosent sammenlignet med forrige sesong, og med 34 prosent sammenlignet med sesongen 2015–2016.

Tallene fra lagerundersøkelsen for grønnsaker
Tallene fra lagerundersøkelsen for poteter

Landbruksdirektoratets statistikk fanger ikke opp salgskanaler utenom de store grossistene.

Landbruksdirektoratet vil foreta en ny lagertelling per 1. mars.

Kontaktperson

Mer om temaet