Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Moderat økning i lagrene av poteter og grønnsaker

Sesongens lagerundersøkelse per 1. januar viser at det totalt sett er 20 prosent mer poteter på lager i år enn i fjor på samme tid. Sammenlignet med storåret, sesongen 2014–15, er det en liten nedgang på fem prosent. For grønnsaker er det nedgang for noen produkter og oppgang for andre.

COLOURBOX2438559 (Copyright: Colourbox.com)

Lagerbeholdningen av konsumpoteter ved sesongens andre telling viser en økning på lager av både ordinære poteter til konsum og spesialsortene. Det er også en økning av poteter på lager til industriformål sammenlignet med foregående år.

Spesialsortene av poteter øker mest
Nordmenn tar til seg internasjonale trender, og spiser mer av de små potetene som for eksempel enkelt kan stekes hele i ovnen. Norske småpoteter kan trekkes frem som vinnere denne sesongen. Her er det en økning på lager per 1. januar på 450 tonn sammenlignet med i fjor. Det er også godt med mandelpoteter igjen. Det ligger 77 prosent mer mandelpoteter på lager enn i tilsvarende periode i fjor.

Det er godt med industripoteter på lager per 1. januar, med totalt 16 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor. Det er en nedgang for Saturna og Peik, mens det er en oppgang i lagrene på Folva og Lady Claire. For de fleste andre sortene er lagerbeholdningen omtrent på nivå med i fjor.

Rødkål og rotpersille er årets vinnere
Mange av lagringsgrønnsakene har en større beholdning per 1. januar enn tilsvarende periode i fjor. De kulturene som har den desidert største prosentvise økningen i lagerbeholdning er rødkål og rotpersille, med henholdsvis 60 og 422 tonn.

Rosenkål og kruspersille er det to kulturene som har den største prosentvis nedgangen sammenlignet med samme periode i fjor. Rosenkål har den største nedgangen sammenlignet med begge de to foregående sesongene, og der er det bare 9 tonn igjen. Kålrot har også en nedgang sammenlignet med i fjor, og har 31 prosent mindre på lager enn foregående sesong.

Det er fremdeles mye gulrot på lager, og mengden ligger omtrent på nivå med sesongen 2014–2015.

Mye økologisk hvitkål på lager
Samtlige økologiske grønnsaker hadde en økning i lagerbeholdningen per 1. november. Per 1. januar er situasjonen noe mer nyansert, men de fleste kulturene viser en positiv trend.

For økologisk hvitkål er det en stor økning i lagerbeholdningen sammenlignet med begge de to foregående årene. Det er også økning i beholdningen for kålrot og rødbeter, mens det er en reduksjon i lagrene på gulrot, knollselleri og gul løk sammenlignet med i fjor.

Landbruksdirektoratets statistikk fanger ikke opp salgskanaler utenom de store grossistene.
Landbruksdirektoratet vil foreta en ny lagertelling per 1. mars.

Tall og grafisk framstilling ligger under menyvalget Lager og prognose til høyre på siden.

Kontaktperson

Mer om temaet