Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lagertelling grønnsaker pr 1. januar 2010

I likhet med undersøkelsen utført 1. november 2009, viser resultatene per 1. januar at det for de fleste grønnsaker er vesentlig mindre på lager enn på samme tid i fjor. Nedgangen er størst for rødløk, kepaløk, hvitkål og kinakål.

Nedgangen er som forventet med tanke på de vanskelige innhøstingsforholdene i enkelte viktige grønnsakområder. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt lagringskvaliteten for enkelte sorter, og dette vil kunne påvirke lagerutviklingen videre i sesongen. Siden forrige telling er det tomt for stangselleri, og i løpet av kort tid vil det samme skje for rosenkål, rødkål og kruspersille.

Grønnsaksbeholdning per 1. januar 2010
Tonn eller angitt enhet

        Endring fra Endring fra
  2010 2009 2008 2009 (%) 2008 (%)
Hvitkål
 
2 112
 
3 459
 
2 166
 
-39
 
-2
Rødkål
 
22
 
41
 
-
 
 
-48
         
-
 
Rosenkål
 
13
 
41
 
13
 
-68
 
-00
Kinakål, 1000 stk.
 
491
 
606
 
650
 
-19
 
-24
Kålrot
 
3 096
 
4 222
 
3 104
 
-27
 
-0
Gulrot
 
14 564
 
15 124
 
14 300
 
-4
 
2
Kepaløk
 
5 102
 
7 280
 
4 025
 
-30
 
27
Rødløk
 
766
 
1 485
 
1 106
 
-48
 
-31
Purre
 
208
 
231
 
244
 
-10
 
-15
Knollselleri
 
241
 
314
 
194
 
-23
 
24
Rotpersille, 1000 stk.
 
249
 
339
 
244
 
-27
 
2
Kruspersille, 1000 storbt.
 
35
 
25
 
30
 
38
 
19

Hvitkål: Beholdningen er på 2 112 tonn, en nedgang fra i fjor på over 1300 tonn, og omtrent på nivå med lagerbeholdningen i 2008. Med et normalt lagersvinn vil det sannsynligvis være nok hvitkål til slutten av april.

Rosenkål: 1. januar var lagrene på 13 tonn, en nedgang på nesten 70 tonn sammenlignet med for et år siden. Det er nå i begynnelsen av januar tomt for rosenkål.

Kinakål: Det ligger i underkant av 500 000 stk. kinakål på lager. Fjorårets beholdning, som var på over 600 000 stk., varte til midten av februar. Årets beholdning vil sannsynligvis ta slutt i begynnelsen av februar.

Kålrot: Lagerbeholdningen av kålrot er i overkant av 3 000 tonn, en nedgang på 27 prosent sammenlignet med i fjor, men omtrent på nivå med 2007/2008 sesongen. Med normal utsortering vil lagrene sannsynligvis rekke til månedsskiftet april/mai 2010.

Gulrot: Beholdningen av gulrot er på i overkant av 14 500 tonn, noe som er omtrent som beholdningen på samme tid i fjor. Fjorårets gulrotavling rakk til ny norsk gulrot kom på markedet. Det er noe usikkerhet rundt lagringsevnen, men forutsatt uendret forbruk og normal lagringsevne skulle det tilsi at det for inneværende sesong vil være lagringsgulrot tilgjengelig for salg til ut i juni 2010.

Kepaløk: Det er en reduksjon på 30 prosent kepaløk på lager i år, sammenlignet med året før. Det ligger nå omtrent 5 100 tonn kepaløk på lager, en nedgang fra i fjor på rundt 2 200 tonn. Forutsatt at kvaliteten på løken er god vil markedet sannsynligvis tilbys løk til mai 2010. For rødløk er det også betydelig mindre på lager. Målt mot fjoråret er det en nedgang på 48 prosent, og årets lager på i overkant av 750 tonn vil sannsynligvis vare til ut i april.

Grønnsakbeholdning pr 1/1-2010

Kontaktperson:
Seksjonssjef Lasse Erdal, tlf. 24 13 10 56