Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lagertelling grønnsaker pr 1. mars 2010

I likhet med undersøkelsen utført 1. januar 2010, viser resultatene per 1. mars at det for de fleste grønnsakene er vesentlig mindre på lager enn på samme tid i fjor. Nedgangen er størst for knollselleri, rødløk, hvitkål og kepaløk.

Hvitkål: Beholdningen er på 828 tonn, en nedgang fra i fjor på over 1200 tonn. Det er også en nedgang på over 200 tonn sammenlignet med lagerbeholdningen i 2008. Med et normalt lagersvinn vil det sannsynligvis være nok hvitkål til begynnelsen av april.

Kålrot: Lagerbeholdningen av kålrot er i overkant av 1 400 tonn, en nedgang på 29 prosent sammenlignet med i fjor, men en økning på 28 prosent sammenlignet med 2007/2008-sesongen. Med normal utsortering vil lagrene sannsynligvis rekke til månedsskiftet april/mai 2010.

Gulrot: Beholdningen av gulrot er på i overkant av 7 800 tonn, noe som er en økning på ni prosent sammenlignet med beholdningen på samme tid i fjor. Sammenligner vi med 2007/2008-sesongen er det en reduksjon på tre prosent. Det er forventet å ha lagringsgulrot tilgjengelig for salg til ut i juni 2010.

Kepaløk: Det er en reduksjon på 52 prosent kepaløk på lager, sammenlignet med året før. Det ligger nå omtrent 2 353 tonn kepaløk på lager, en nedgang fra i fjor på rundt 2 600 tonn. Forutsatt at kvaliteten på løken er god vil markedet sannsynligvis tilbys løk til mai 2010.
For rødløk er det også betydelig mindre på lager. Målt mot fjoråret er det en nedgang på hele 82 prosent, og årets lager på i overkant av 169 tonn vil sannsynligvis vare til begynnelsen av april.

Grønnsaksbeholdning per 1. mars 2010  
Tonn eller angitt enhet

 

2010

2009

2008

Endring fra 2009

Endring fra 2008

Hvitkål

828

2 052

1 033

-60 %

-20 %

Kålrot

1 415

1 988

1 109

-29 %

28 %

Gulrot

7 842

7 225

8 044

9 %

-3 %

Kepaløk

2 353

4 953

1 771

-52 %

33 %

Knollselleri

14

82

19

-83 %

-24 %

Rødløk

169

961

632

-82 %

-73 %

Rotpersille, 1000 stk.

90

160

100

-44 %

-10 %


Grønnsaktelling pr. 1. mars 2010


Kontaktperson:
Seksjonssjef Lasse Erdal, tlf. 24 13 10 56