Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lagertelling poteter pr 1. januar 2010

Resultatet av beholdningsregistreringen per 1. januar i år viser en kraftig nedgang i mengden potet som ligger på lager sammenlignet i fjor. Totalt ligger det i overkant av 90 000 tonn potet av klasse 1 på lager, noe som er nesten 38 000 tonn, eller 30 prosent, mindre enn på samme tid i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2008 er imidlertid situasjonen en annen. Totalt sett er det mer på lager nå, enn det var for to år siden.

 

Det er registrert en lagerbeholdning av poteter beregnet på ordinært konsum på omtrent 35 000 tonn, en nedgang på vel 11 000 tonn, eller 24 prosent, sammenlignet med 1. januar i fjor. Målt mot samme tidspunkt i 2008 er det en liten økning på fire prosent, en sesong det var lite poteter til konsum. Det er nedgang i lagrene av alle sorter denne sesongen. Kerrs Pink, Pimpernel, Asterix og Folva har størst prosentvis nedgang i forhold til i fjor, mens Beate klarer seg bra. I forhold til januar 2008 er det Folva, Pimpernel og Laila som viser størst nedgang, mens Beate og Asterix har en betydelig økning. For mandelpoteter er det en nedgang på hele 43 prosent fra i fjor, men en liten økning fra 2008.

Mengden industripotet er også betydelig mindre enn på samme tidspunkt i fjor, med en nedgang på 32 prosent. I forhold til 2008 er det imidlertid en økning i lagrene på 7 400 tonn, eller 16 prosent.

 

 

        Endring fra
 
Endring fra
 
Poteter til ordinært konsum 2010 2009 2008 2009 (%) 2008 (%)
Laila
 
926
 
1 308
 
1 060
-29 -13
Beate
 
14 298
 
16 664
 
11 948
-14 20
Asterix
 
5 521
 
8 543
 
4 672
-35 18
Folva
 
2 366
 
3 465
 
4 406
-32 -46
Pimpernel
 
3 028
 
4 719
 
4 255
-36 -29
Kerrs Pink
 
1 758
 
3 423
 
1 651
-49 7
Troll
 
2 046
 
2 394
 
2 286
-15 -10
Andre sene sorter
 
5 236
 
5 617
 
3 647
-7 44
Sum ordinære sorter
 
35 176
 
46 131
 
33 924
-24 4
Mandelpotet
 
2 680
 
4 669
 
2 605
-43 3
Ringerikspotet/Gullauge
 
91
 
127
 
111
-28 -18
Sum spesialsorter
 
2 771
 
4 796
 
2 715
-42 2
Sum poteter til ord. konsum
 
37 947
 
50 927
 
36 639
-25 4
Saturna
 
21 474
 
32 911
 
23 606
-35 -9
Oleva
 
6 484
 
10 366
 
6 850
-37 -5
Peik
 
4 471
 
7 087
 
431
-37 937
Innovator
 
6 067
 
8 019
 
3 957
-24 53
Andre sorter
 
13 905
 
18 958
 
10 146
-27 37
Sum industripoteter
 
52 401
 
77 341
 
44 989
-32 16
Poteter kl. 1 totalt
 
90 348
 
128 268
 
81 628
-30 11


Når tallene fra undersøkelsen legges til grunn for en prognose for resten av sesongen vil det, med en ukesomsetning på 1400 tonn, være potet til mai. Det er noe usikkerhet rundt lagringskvaliteten som vil kunne påvirke lagerutviklingen videre i sesongen. I tillegg kan et vanligvis tregere salg utover våren og import av ferske poteter fra Middelhavslandene i april og mai gi noe lengre varighet av lagrene.

Konsumpoteter pr 1/1-2010

Kontaktperson:
Seksjonssjef Lasse Erdal, tlf. 24 13 10 56