Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lagertelling poteter pr 1. mars 2010

Statens landbruksforvaltning har gjennomført sesongens tredje registrering av potetbeholdningen. Lagrene av både konsumpotet og industripotet er fortsatt små, og 1. mars lå det i overkant av 54 000 tonn potet på lager.

Sammenlignet med 1. mars i 2009 lå det i overkant av 24 500 tonn, eller 31 prosent, mindre potet av klasse 1 på lager. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2008 er det imidlertid omtrent 9 000 tonn mer på lager nå.

Konsumpotet
Det er registrert en lagerbeholdning av poteter beregnet på ordinært konsum på omtrent 20 300 tonn, en nedgang på nesten 9 400 tonn, eller 32 prosent, sammenlignet med 1. mars i fjor. Målt mot samme tidspunkt i 2008 er det en økning på 15 prosent, en sesong det var lite poteter til konsum.

Det er nedgang i lagrene av alle sorter denne sesongen. Asterix, Laila, Pimpernel og Kerrs Pink har størst prosentvis nedgang i forhold til i fjor, mens Beate klarer seg relativt bra. I forhold til mars 2008 er det Pimpernel og Laila som viser størst nedgang, mens det for Beate er en vesentlig økning. Sortssammensetningen i år vil trolig føre til en jevnere omsetning av poteter enn hva som var tilfelle våren 2008.

For mandelpoteter er det en nedgang på hele 55 prosent fra i fjor, og sammenlignet med 2008 er det en nedgang på sju prosent. For Ringerikspotet/Gullauge er oppgangen fra begge de foregående årene stor.

Når tallene fra undersøkelsen legges til grunn for en prognose for resten av sesongen vil det, med en ukesomsetning på 1300 tonn, være potet til mai. I april og mai vil det erfaringsmessig bli importert ferske poteter fra Middelhavslandene. Sammen med et tradisjonelt tregere salg utover våren kan dette medføre at lagrene vil rekke enda lenger.

Industripotet
Mengden industripotet er også betydelig mindre enn på samme tidspunkt i fjor, med en nedgang på omtrent 15 200 tonn, eller 31 prosent. I forhold til 2008 er det imidlertid en økning i lagrene på omtrent 6 300 tonn, eller 23 prosent. For deler av industrien kan det være et problem at det er lite Saturna, som er eneste reelle alternativet i enkelte produksjoner.

Potetbeholdning per 1. mars 2010, tonn

Poteter til ordinært konsum

2010

2009

2008

Endring fra 2009 Endring fra 2008
Laila                 418                 836                 607 -50 % -31 %
Beate              8 277              9 951              5 559 -17 % 49 %
Asterix              1 711              3 871              1 609 -56 % 6 %
Folva              1 443              2 035              1 292 -29 % 12 %
Pimpernel              1 650              3 177              2 796 -48 % -41 %
Kerrs Pink              1 098              1 925                 835 -43 % 32 %
Troll              1 373              1 802              1 580 -24 % -13 %
Andre sene sorter              2 905              3 118              1 896 -7 % 53 %
Sum ordinære sorter            18 875            26 715            16 173 -29 % 17 %
Mandelpotet              1 329              2 944              1 427 -55 % -7 %
Ringerikspotet/Gullauge                 116                   31                   50 272 % 133 %
Sum spesialsorter              1 445              2 976              1 477 -51 % -2 %
Sum sorter til ordinært konsum            20 320            29 690            17 650 -32 % 15 %
Saturna            14 651            23 701            17 266 -38 % -15 %
Oleva              3 707              6 512              1 223 -43 % 203 %
Peik              2 011              4 085              1 876 -51 % 7 %
Innovator              4 624              6 428              3 235 -28 % 43 %
Andre sorter              8 756              8 217              3 866 7 % 126 %
Sum industripoteter            33 749            48 943            27 466 -31 % 23 %
Totalt poteter kl. 1            54 069            78 633            45 115 -31 % 20 %

 

 


Kontaktperson:
Seksjonssjef Lasse Erdal, tlf. 24 13 10 56