Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potetbeholdning per 15. april 2010

Våren er i anmarsj over store deler av landet og veksthussesongen er i full gang. Det er lite lagringsvarer av grønnsaker igjen, og markedet vil måtte suppleres med import i påvente av årets første norske grønnsaker. Men poteter har vi nok av lenge.

Den ukentlige omsetningen av poteter er redusert i det siste, og lagertallene viser at det for årstiden er relativt mye poteter igjen. Totalbeholdningen per 15. april var på 26 276 tonn. Beholdningen av norske lagringspoteter til konsum var 7 627 tonn, knapt 4 000 tonn mindre enn i fjor vår (som imidlertid var et år med overskudd av poteter). I forhold til våren 2008 er det ca. 3 500 tonn mer på lager nå.

Ut fra hva som er normal omsetning på våren ser det nå ut til at det vil være lagringspoteter på markedet til ut i juni. Det er sortene Pimpernell, Troll og Asterix som har den største nedgangen. Til tross for en vanskelig potetsesong med dårlige opptaksforhold har kvaliteten vært relativt god og utsorteringen hos pakkeriene har vært normal.

For industripoteter er det vesentlig mindre enn i fjorårssesongen, men ca. 3 000 tonn mer enn for to år siden. Det er et problem at fordelingen av sortene er forskjellig fra den gang. Spesielt Saturna, som viser en nedgang, skaper det litt problemer for de bedriftene som bare kan bruke denne sorten.

For mandelpotet var 483 tonn igjen per 15. april, noe som trolig tilsier at også de vil være på markedet til ut i juni.

 

        Endring fra Endring fra
Poteter til ordinært konsum

2010

2009

2008

2009

2008

Laila 192 227 101 -15 % 90 %
Beate 3 720 4 108 884 -9 % 321 %
Asterix 454 781 471 -42 % -4 %
Folva 706 868 342 -19 % 106 %
Pimpernel 607 2 266 999 -73 % -39 %
Kerrs Pink 438 618 231 -29 % 90 %
Troll 523 1 078 609 -51 % -14 %
Andre sene sorter 987 1 568 351 -37 % 181 %
Sum ordinære sorter 7 627 11 515 3 987 -34 % 91 %
Mandelpotet 483 1 537 429 -69 % 13 %
Ringerikspotet/Gullauge 28 10 3 195 % 833 %
Sum spesialsorter 511 1 546 432 -67 % 18 %
Sum sorter til ordinært konsum 8 138 13 061 4 419 -38 % 84 %
Saturna 8 401 15 317 10 888 -45 % -23 %
Oleva 2 738 4 483 540 -39 % 407 %
Peik 899 835 803 8 % 12 %
Innovator 2 695 3 330 - -19 % -
Andre sorter 3 405 6 225 2 972 -45 % 15 %
Sum industripoteter 18 138 30 190 15 203 -40 % 19 %
Totalt poteter kl. 1 26 276 43 250 19 621 -39 % 34 %

 

Potetlager april 2010