Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potetlager per 1. mars 2020

Tonn

Poteter til ordinært konsum201820192020Endring fra 2018 (%)Endring fra 2019 (%)
Laila                335                  507                   17                      -95                      -97
Beate             2 536              2 496              3 504                        38                        40
Asterix             5 182              4 736              6 043                        17                        28
Folva             1 307              1 671              1 610                        23         -4
Pimpernel             1 135              1 914                 434                      -62                      -77
Kerrs Pink                391                  392                   38                      -90                      -90
Nansen                2 355 -  - 
Andre sene sorter                656              1 534                 906                        38                      -41
Sum ordinære sorter           11 542            13 250           14 907                        29                        13
Mandelpotet             2 765              2 972              1 533                      -45                      -48
Ringerikspotet/Gullauge                     5                  122                  2 340 - 
Småpoteter                109                  369                 328                      201                      -11
Sum spesialsorter             2 879              3 341              1 983                      -31                      -41
Sum poteter til ord. konsum           14 421            16 591           16 890                        17                          2
Asterix             1 377                  963                 932               -32  -3
Folva             1 294                  732                 981                      -24                        34
Saturna             4 236              2 426              2 531                      -40                          4
Oleva             2 258              2 761              1 869                      -17                      -32
Peik             3 238              2 822              1 432                      -56                      -49
Innovator             4 772              7 873              7 318        53 -7
Lady Claire           11 404            15 869           14 913             31 -6
Fakse             1 619              2 695              3 106                        92                        15
Bruse             1 792              1 786              1 330                      -26                      -26
Andre sorter             2 235              1 980              2 127             -5                          7
Sum industripoteter           34 225            39 907           36 539              7             -8
Økologisk                136                  241                 214                        57       -11
Poteter kl. 1 totalt           48 782            56 739           53 643                        10      -5

 

Potetlager ordinært konsum 010320 Foto: Landbruksdirektoratet

 

Poteter-til-industri-010320 Foto: Landbruksdirektoratet