Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potetlager per 1. november 2011

 Tonn

Poteter til ordinært konsum 2011 2010 2009 Endring fra 2010 (%) Endring fra 2009(%)
Laila 1 095 1 511 1 533 -28 -29
Beate 13 274 17 390 18 702 -24 -29
Asterix 12 401 13 795 12 013 -10 3
Folva 4 029 3 768 3 865 7 4
Pimpernel 2 876 3 810 4 034 -25 -29
Kerrs Pink 1 431 2 463 3 651 -42 -61
Troll 1 254 1 059 2 271 18 -45
Andre sene sorter 2 393 4 715 6 217 -49 -62
Sum ordinære sorter 38 753 48 511 52 286 -20 -26
Mandelpotet 7 947 8 292 6 885 -4 15
Ringerikspotet/Gullauge 375 104 322 261 16
Sum spesialsorter 8 322 8 396 7 207 -1 15
Sum poteter til ord. konsum 47 075 56 907 59 493 -17 -21
Asterix 1 935  -   -   -   - 
Folva 5 194  -   -   -   - 
Saturna 29 531 34 191 34 964 -14 -16
Oleva 9 141 8 789 10 575 4 -14
Peik 8 165 9 419 7 978 -13 2
Innovator 8 107 9 911 8 311 -18 -2
Andre sorter 16 175 26 847 21 089 -40 -23
Sum industripoteter 78 247 89 157 82 917 -12 -6
Poteter kl. 1 totalt 125 322 146 064 142 410 -14 -12

 

Potetlager per nov -11