Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Potetlager per 15. april 2012

I tonn

        Endring fra Endring fra
Poteter til ordinært konsum 2012 2011 2010 2011 2010
Laila                  242                  182                  192 33 % 26 %
Beate              3 519              4 815              3 720 -27 % -5 %
Asterix                  185                  287                  454 -36 % -59 %
Folva                  183                  858                  706 -79 % -74 %
Pimpernel                  427                  534                  607 -20 % -30 %
Kerrs Pink                    24                  218                  438 -89 % -95 %
Troll                  188                  251                  523 -25 % -64 %
Andre sene sorter                  466                  602                  987 -23 % -53 %
Sum ordinære sorter              5 234              7 747              7 627 -32 % -31 %
Mandelpotet                  767                  899                  483 -15 % 59 %
Ringerikspotet/Gullauge                      9                     -                      53 - -83 %
Sum spesialsorter                  776                  899                  536 -14 % 45 %
Sum sorter til ordinært konsum              6 010              8 646              8 163 -30 % -26 %
Asterix                    29  -   -  - -
Folva                  282  -   -  - -
Saturna              6 765            12 415              8 401 -46 % -19 %
Oleva              1 994              1 775              2 738 12 % -27 %
Peik                  162              2 081                  899 -92 % -82 %
Innovator              2 273              1 395              2 695 63 % -
Andre sorter              1 594              3 415              3 622 -53 % -56 %
Sum industripoteter            13 099            21 081            18 355 -38 % -29 %
Totalt poteter kl. 1            19 109            29 727            26 518 -36 % -28 %

 

Potetlager per 15. april 2012