Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tøffere klima gir mindre lager av grønnsaker og poteter

Sesongens første lagerundersøkelse viser en lagerbeholdning på poteter som ligger under fjorårets beholdning. Kjølig vær og regn må ta mye av skylda for færre grønnsaker og poteter til lagring. Det er bare rosenkål og rotpersille som viser en økning sammenlignet med samme periode i fjor.

Lagerundersøkelsene finner du her.

Lagerbeholdningen av konsumpoteter ligger to prosent under fjorårets lagerbeholdning på samme tid. Sammenlignet med sesongen 2015–2016 er det en økning i beholdningen. For industripoteter er det også en større reduksjon per 1. november enn tilsvarende periode året før. Reduksjonen er på 16 prosent sammenlignet med sesongen 2016–2017, noe som i stor grad skyldes store klimautfordringer denne sesongen.

Mye regn har ført til at det har vært problematisk både for potetene å overleve ute på jordene, og å få høstet de potetene som faktisk har overlevd. Det gjenstår fremdeles å se lagringsdyktigheten utover vinteren for både konsum- og industripoteter.

Mandelpoteter tar stadig større markedsandeler, og selv etter den betydelige økningen i sesongen 2016–2017 er det en økning også denne sesong. For småpoteter er det en uendret situasjon sammenlignet med fjoråret, mens spesialpoteter, som ringerikspotet og gulløye, har økt noe inneværende sesong.

Selv om det er mindre industripoteter tilgjengelig i markedet denne sesongen, er det ikke vesentlig avlingssvikt for poteter til pommes frites og chips som gjennomsnitt for landet. Mengdene totalt sett viser en beholdning litt under kontraktsnivå.

Grønnsakbeholdning nov -17 illustrasjonLave lagertall på kepaløk
Klimautfordringene denne sesongen fører til lavere lager på de aller fleste grønnsakene per 1. november, sammenlignet med forrige sesong. Sammenlignet med sesongen 2015–2016 ser det ikke like ille ut. Av de store lagringskulturene er det blant annet kepaløk som har en kraftig reduksjon sammenlignet med begge de to foregående sesongene. Nedgangen er på 17 prosent. Det er fremdeles stor usikkerhet og spenning omkring lagringskvaliteten fremover. Rotpersille, som hadde en stor nedgang i sesongen 2015–2016 og en oppgang igjen i fjor, holder seg oppe på samme nivå også i år. Sammenlignet med forrige sesong er det en økning på 15 prosent.

Gulrøttene har også en reduksjon i lagerbeholdningene sammenlignet med forrige sesong, men en økning sammenlignet med året før. Pastinakk har hatt den største prosentvise nedgangen per 1. november 2017 sammenlignet med samme periode i fjor, med 36 prosent. Allikevel utgjør det ikke mer enn 78 tonn. Den største nedgangen målt i tonn finner vi i kepaløk, med over 2 000 tonn og gulrot med rundt 1 900 tonn. For kinakål er det også en betydelig nedgang fra i fjor. 

Vekst i lagerbeholdningen av økologiske varer
De økologiske produktene ser ikke ut til å være like hardt rammet av klimaet som de konvensjonelle. De aller fleste økologiske grønnsakene viser en økning fra i fjor. Noe av årsaken kan være en større satsning på dyrking av økologiske grønnsaker denne sesongen. Den største økningen finner vi i kepaløk, med over 100 prosent økning sammenlignet med i fjor. Økologiske gulrøtter har økt jevnt og trutt gjennom flere år, og foretrekkes av forbrukerne, men denne sesongen ligger lagerbeholdningen omtrent på nivå med forrige sesong. Landbruksdirektoratets statistikk fanger ikke opp salgskanaler utenom de store grossistene.

Landbruksdirektoratet vil foreta en ny lagertelling per 1. januar.

Kontaktperson

Mer om temaet