Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Et utvalg av frukt supplerer flotte bær

Mens jordbær og bringebær er over produksjonstoppen, vil epler og plommer bidra til en økning i norsk frukt i tiden fremover. Det er høysesong for norske poteter og grønnsaker, og i fremtiden vil utvalget øker når norske produsenter prøver ut nye varianter. Produsentprisen på poteter og kål vil trolig gå ned, mens en prisøkning er ventet på tomater.

PlommerEpler kommer til din butikk! Hovedsort er julyred, men geneva early blir også høstet. Plommer vil så smått komme i salg om noen dager, der hovedsorten opal blir supplert med herman og edda. Salget av moreller er jevnt, men tilførslene er for små og suppleringsimport nødvendig. Leveranser fra Lærdal kommer for fullt nå.

I tiden fremover vil det komme en nedgang i leveransene av jordbær, men Toten og Trøndelag vil forsyne Norge med bær lenge ennå. Kvalitetsmessig har sesongen vært veldig bra til nå, men nedbør den siste tiden har ødelagt en del bær. Tilførslene av bringebær vil gå nedover i tiden fremover, og været vil avgjøre mengdene. En betydelig del av avlingene produseres i tunell.

Frilandsgrønnsaker
Det har vært tre uker uten norsk tørket løk i markedet, men nå kommer den, både gul og rød! I mellomtiden har det vært bunteløk tilgjengelig av begge typer. Vårløk har et godt salg, og salatløk øker i mengde. Kvaliteten på purre er nå fin, men tidlig i sesong var det en del små størrelser i kassene.

Sorter av høstkål vil dominere salget av hodekål fremover. Den har god kvalitet, og en høyere vekt enn sommerkålen. Prisen er ventet å gå ned i neste uke. Rødkål kommer i små mengder, men mesteparten selges nå til storhusholdning. For blomkål er det et balansert marked. Skadene etter tørke har blitt større enn først beregnet. Totalmarkedet for brokkoli er i god balanse, selv om mengdene varierer litt hos ulike aktører. For kinakål er det ingen utfordringer i markedet og stabile priser. Kålrot har et normalt salg for årstiden.

Gulrot har jevnt over så bra kvalitet at det er utfordrende å finne nok krokete eller ukurante røtter til å fylle de rimelige pakningsvariantene. Salget er bra. I butikk har det likevel forekommet våte bunter pakket i pose, med antydning til råteangrep. For knollselleri øker leveransene, og flere regioner kommer med vare. Stangselleri selger bra, og det er preferanse for norsk vare, selv om import er rimeligere.

Generelt er det god kvalitet på salater, utvalget er stort og salget er greit. Markedet for isbergsalat er stabilt, men været utfordrer produksjonen og salget. Innovative produsenter tester ut mange flere sorter enn de som jevnt over er tilgjengelige i konsummarkedet.

Veksthusgrønnsaker
Neste uke vil tilbudet av agurker være mindre enn etterspørselen, alle lagre er tømt og suppleringsimport vil bli nødvendig. Kvaliteten er fin. Agurker blir flyttet mellom landsdeler, for å justere tilførslene. Det er et sug i markedet etter norske tomater, som har bra kvalitet. Heller ikke for tomater er det noen lager. Neste uke kan det komme en prisoppgang for runde tomater og klasetomater. Etterspørselen etter crispysalat blir dekket, på tross av at det har vært tilfeller av skadyrangrep hos produsenter.

Poteter
Salget av poteter begynner å ta seg opp, men det er rikelig med poteter fra ny sesong. Det er ventet en prisnedgang på poteter til uken. Kvaliteten er god. Fortsatt er det noen rester av gamle mandelpoteter igjen, men man er nå inne i andre uke av ny sesong for mandelpoteter.

Økologisk
Tilførslene av agurker dekker ikke etterspørselen, slik at det er behov for import. Omplanting hos produsentene er årsaken. Det kommer stadig nye norske produkter i markedet.

Kontaktperson

Mer om temaet