Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fårikålsesongen øker etterspørselen etter kål

Priskrigen på kål er i gang, men produsentene prøver å holde prisen oppe for å unngå å selge med tap. For tiden går det med nærmere 830 tonn kål i uka gjennom konsummarkedet.

Tomatprisene går oppover i Norge og i Europa ettersom produksjonen går ned. Neste uke vil tomatprisen trolig gå over målpris.
Det importeres en del agurk for å supplere norsk produksjon. Importprisen har vært lav, men er nå på vei opp igjen.

 

Hodekål 674x279 Foto: Landbruksdirektoratet

Frilandsgrønnsaker
Fårikålsesongen er godt i gang, og det selges mye kål for tiden. Butikkjedene har startet priskrig på kålen, og noen steder selges den billigere i butikk enn innkjøpspris. Pris til produsent ligger på rundt kr 5,50 per kålhode. Kvaliteten ser ut til å være bra. Årets rosenkål ser foreløpig ut til å holde god kvalitet, og mengdene er på vei oppover. Fra og med neste uke starter målprisperioden for rosenkål.

Blomkålprisen går trolig ned neste uke etter en lengre periode med høye priser. Årsaken til prisnedgangen er litt større mengder blomkål i markedet og litt lavere etterspørsel. Kvaliteten er fremdeles god. Brokkoliprisen gikk ned forrige uke. Den sorten brokkoli som høstes nå har tålt varmen bedre enn noen av de tidligere sortene. Den har fin kvalitet, til tross for ujevne størrelser. Det fører til at mer norsk brokkoli går til konsummarkedet, og etterspørselen dekkes med norsk og noe importert vare.

Løkprisen ventes å gå litt ned neste uke som følge av lavere målpris. Løk er en av kulturene som har blitt mest påvirket av tørken i sommer. Forrige avlingsundersøkelse antydet rundt 70 prosent av fjorårets avling. Purren har fin kvalitet og stabil pris. Importen er fremdeles dyr.

Det selges mye rotvekster og beter for tiden. Det gjennomføres avlingsundersøkelse for gulrot denne uken, men foreløpig ser det ut som gulrøttene har klart seg noenlunde i tørken.

Det er balanse i markedet for isbergsalat. For dill ventes det en prisoppgang neste uke som følge av høye priser i Europa.

Frukt
Det er på tide å få høstet de siste eplene nå, og lagrene begynner å bli fulle flere steder. Sesongen for norske plommer er over.

Poteter
Poteten tas opp for fullt, og avlingene er overraskende store etter den varme sommeren i hele Sør-Norge. Kvaliteten varierer noe, og det kan bli vanskelig å få tak i nok industripotet til å lage chip. Det er trolig også noe mindre andel konsumpoteter i år.

Økologisk
Det er stabile priser i det økologiske grøntmarkedet, men leveransene er uforutsigbare.

Kontaktperson

Mer om temaet