Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grønnsakslagrene fylles etter en vanskelig høst

Grønnsaker høstes nå for lagring, og i løpet av et par uker vil sesongen ta slutt for flere sommergrønnsaker. De siste jordbærene blir solgt i disse dager.

grønnsaker Foto: Colourbox.comPrisendringer er ventet for poteter, tomater, kruspersille og purre. Salget av økologiske grønnsaker er lavere enn prognosert.

Matpotetene har i stor grad kommet i hus, men fortsatt er noe uhøstet i Rogaland og Mjøstraktene. Skallkvaliteten er svak, og det er til dels stor utsortering, men kvaliteten som kommer til forbruker er god. Det er ventet en prisoppgang til uken, i tråd med en oppgang i jordbruksavtalens målpris. Mandelpoteter i høyereliggende strøk har blitt høstet noe tidligere enn vanlige poteter, og avlingene ser ut til å være gode. Prisen til produsent vil holde seg stabil.

Veksthusgrønnsaker
Produksjonen av agurker er lavere enn prognosert, trolig på grunn av dårlig vær. Det er en preferanse for norske agurker, slik at hele avlingen blir solgt. Om et par uker vil den norske produksjonen gå drastisk ned. Planlegging av vinterproduksjonen er i gang. Salget av tomater går litt tregt, og importen styrer prissettingen. Oppgjørspris til produsent vil trolig gå ned til uken.

Frilandsgrønnsaker
Mange produsenter har oppnådd gode avlinger av løk, og kvaliteten er overraskende bra, tatt i betraktning værforholdene i høst. De som gjør en god jobb med å tørke løken vil ha fin vare fremover. En del vårløk er ikke så fin som den var, men salget er bra, og leveranser vil fortsette i rundt to uker til. Markedet for purre er stabilt. Norsk produksjon er under kontroll, men store avlinger i EU bidrar til et press i det norske markedet. Pris til produsent er ventet å gå ned til uken.

Salget av kål begynner så vidt å ta seg opp, da det har vært en rolig periode etter kampanjer og fårikålsalg. For rosenkål er det fremdeles begrenset salg, men det er tegn til økning. Kvaliteten på blomkål er fortsatt bra, og det vil sannsynligvis være markedsdekning i inneværende og neste uke. For en del produsenter er det slutt for denne sesongen.
 
Det er markedsdekning av brokkoli nå, men mengdene er noe ujevnt fordelt mellom markedsaktørene. Som for blomkål, vil norsk brokkoli bli omsatt i et par uker til. Kinakål selger bra, kvaliteten er fin og mesteparten av avlingen er høstet for lager. Neper i bunt er snart utsolgt, men produktet vil bli omsatt i pakninger en tid fremover. For kålrot er det greit salg og god kvalitet, og det er god balanse i markedet. Fortsatt er det uklart om alle arealer i Rogaland kan bli høstet etter mye regn.

For gulrot er det kontroll på innhøstingen, med unntak av i Rogaland. Røtter som er høstet, og som har stått i vann en periode, ser ut til å ha klart seg bra foreløpig. I år vil det neppe være samsvar mellom faktiske avlinger og de prognoserte avlingene basert på graveprøver utført tidligere i høst. Neste uke er siste uke med gulrot i bunt.

Knollselleri blir høstet for lagring, og salget er bra. Også stangselleri har i det store og hele blitt lagt på lager nå. Kruspersille vil gå opp i pris til uken. Fin lagervare vil bli solgt de kommende ukene.

Sesongen for salater fra friland går mot slutten. Veksten fremover bremses av mindre lys og kjøligere vær. Temperaturene vil avgjøre vekstsesongens lengde. For isbergsalat begynner kvaliteten å svekkes, hodene er lettere og mengdene går ned. Flere regioner er utsolgt, og snart er det kun Rogaland som leverer isbergsalat.

Frukt og bær
Det nærmer seg slutten for innhøstingen av epler, der sorten aroma dominerer. Sorter som rubinstep, ingrid marie og karin schneider er også tilgjengelige. Mesteparten av eplene kommer fra Vestlandet. Norske epler vil trolig være i salg til slutten av november. De siste pærene for sesongen blir pakket denne uken for salg i butikk i neste uke. Som tidligere år har det vært en kortvarig pæresesong. Jordbær er solgt helt til nå.

Økologisk
Salget av økologiske grønnsaker og frukt er labert, og står ikke i forhold til hva forbrukere signaliserer at de ønsker å kjøpe. Det er planlagt økt produksjon for å møte økt etterspørsel, men hvis salget uteblir kan det bli utfordringer. For denne sesongen er blomkål, brokkoli og isbergsalat utsolgt, og det er lite epler igjen.

Kontaktperson

Mer om temaet