Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hiv innpå frukt og bær før det tar slutt!

Høsten byr på et vell av fargerike delikatesser fra norsk jord, på tross av perioder med litt trasig vær. Til nå har avlingene kommet i hus, men holdbarheten kan bli utfordret. Salget er labert for flere grønnsaker.

Moreller på fat. Foto: LMD Bær, moreller og plommer har kort sesong og bør spises nå. Det er ventet en prisoppgang for tomater, rødbeter og moreller. Prisen på purre, kål og gulrot vil trolig gå ned.

Avlingsprognosene for frukt per 1. august, utarbeidet av fruktlagerinspektøren, bør sannsynligvis allerede nedjusteres. Eplene blir mindre enn først antatt, og utsorteringen større. Det har generelt vært utfordrende værforhold i ulike deler av vekstsesongen, nå senest med nedbør både på Vest- og Østlandet. Foreløpig blir sortene julyred og geneva early høstet, mens oppstart for discovery vil være til uken. Tidsmessig ligger Vestlandet 1–2 uker etter Østlandet. Plommer av sorten opal er for tiden tilgjengelig på Øst- og Vestlandet. Moreller kommer primært fra Lærdal, tilførslene er for små og en prisøkning er ventet. Også i Europa er det for lite moreller.

Mengdene med jordbær reduseres; det minker i Trøndelag, men Toten har fortsatt litt. Bringebær finnes det rikelig av akkurat nå, men også her er mengdene på vei ned. Spesielt bær fra friland har blitt hardt utsatt for vått vær. Selv om de høstes under tørre forhold har det vist seg at gråskimmel etablerer seg før bærene er omsatt. Logistikken har vært en utfordring i deler av markedet.

Frilandsgrønnsaker
Tørket gul løk er høstet i store nok mengder til at lageret vil holde en stund fremover. Mange åkre er klare for innhøsting, men store nedbørsmengder har hindret opptak og tørking. Tilførslene av rød løk er for små, og importen fortsetter i deler av markedet. Bunteløk og vårløk selger jevnt og godt. Purre har bra kvalitet, men salget er labert.

Av rødbeter finnes det ulike kvaliteter i markedet. Pusset og trimmet vare kan ikke sammenliknes prismessig med annen vare. En prisøkning er forespeilet på rødbeter. For hodekål er det nå høstsortene som gjelder, med en vekt på 11 til 13 kg per kasse. Kvaliteten er god. I neste uke vil prisen trolig gå ned.

For blomkål er tilførslene godt tilpasset etterspørselen, og kvaliteten er tiltalende og god. Alt av brokkoli omsettes, men det er for små tilførsler. Import er derfor nødvendig. Kjølig vær har forsinket plantenes utvikling og innhøsting. For kålrot er kvaliteten god, men salget labert.

Salget av gulrøtter karakteriseres som meget bra, kvaliteten er upåklagelig. Prisen er ventet å gå ned i tråd med en reduksjon i målprisen. Markedet for knollselleri er stabilt, men stangselleri kunne ha hatt en høyere omsetning. Persillerot i de tidligste produksjonsområdene har blitt skadet, men leveransene blir tilstrekkelige ved at flere leverandører nå kommer med vare i markedet.

Markedet for spesialsalater er urolig, men for isbergsalat er den i balanse eller tenderer mot knapphet. Salget er moderat, og det er foreløpig uklart i hvilken grad mye regn vil utfordre kvaliteten.

Veksthusgrønnsaker
Kvaliteten på norske agurker er fin, men det er fortsatt for liten produksjon, og etterspørselen er stor, så import er nødvendig. Det er lite tomater, og interessen er stor. Til uken er det ventet en prisoppgang. Alle typer tomater blir supplert med import.

Poteter
For tiden er salget av poteter jevnt og prisen stabil. Nye mandelpoteter selger godt, og har overlappet mandelpoteter fra i fjor. Det meldes om god kvalitet på alle typer poteter.

Økologisk
Fortsatt er det for lite økologiske agurker som følge av omplanting hos produsentene. Det er mindre mengder med blomkål enn det var en periode, mens for gulrot er det økt salg. Generelt er det et jevnt salg av økologiske produkter. Om ikke lenge vil trolig økologiske epler bli høstet på Østlandet.

Kontaktperson

Mer om temaet