Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kålrotsalget på vei oppover, som vanlig før jul

Kålrotsalget øker vanligvis kraftig inn mot jul, og allerede nå ser vi en betydelig økning i salg og tilførsler.

Kålrot Foto: OFG

Tilførslene av kålrot øker med 100 tonn denne uken, som følge av økende forbruk av pinnekjøtt og kålrabistappe. Kvaliteten er nå fin, etter at en har fått ryddet opp i en del treen kålrot som var på markedet. Prisen vil trolig gå merkbart ned neste uke.

Salget av løk er ganske stabilt. Tilgangen er bra nå, men det er mindre stor løk enn vanlig. Det forventes norsk løk ut februar. Lite tilgang på løk i store deler av Europa gir høye priser, som nå er på nivå med norsk prisnivå. Det vurderes med det første å øke den norske prisen over øvre prisgrense for å utløse import uten toll. Purreavlingene er bra, og kvaliteten har vært god, selv om det har vært enkelte partier med litt stor purre.

Salget av hodekål er stabilt. Rosenkålsalget har foreløpig ikke tatt av, til tross for prisnedgangen som skjedde denne uka. Av gulrot er det også stabil omsetning, men noe lavere enn forventet. Prisen blir trolig stående fast til over jul. Salget av knollselleri og reddiker er veldig stabilt, og av reddiker forventes vare til nærmere jul. Stangselleri minker det kraftig på, men det vil være vare til et stykke ut i desember. Den kruspersillen som er på lager er nå konsentrert på 2–3 produsenter. Prisen vil trolig gå opp til neste uke.

Veksthusgrønnsaker
Produksjonen av crispisalat går for fullt, men dekker knapt etterspørselen. Dette skyldes vanskelig tilgang av både crispisalat og andre salater fra utlandet. Noen av salatene har vært litt små, men kvaliteten er god. En av de store grossistene kutter produksjon av rapidsalat til neste sesong, og da blir det bare en aktør i markedet.

Vinterproduksjonen av agurk går etter planen, men det er for lite i markedet. Dette skyldes stor etterspørsel som følge av god kvalitet. Alle priser i markedet er fast avtalte. For tomat er det en økende produksjon fra tidligere, og det vil være norske tomater tilgjengelig i hele vinter. Mengdene for både agurk og tomat utgjør likevel en liten andel av total omsetning av disse varene på denne tiden.

Frukt
Det er fortsatt litt norske epler igjen i butikkene, men på fruktlagrene er det nå tomt. Det selges både elstar og rubinstep av god kvalitet. Aromaeplene, som det var mye dårlig kvalitet av i høst, er det nå slutt på.

Potet
Potetsalget er som normalt i høst, men når vi nærmer seg julemåneden er det nå noe lavere enn forventet. En ser heller ikke noen tendens til økning, som vanligvis kommer i tiden før jul. Det settes i gang salg av små potetstørrelser, for å utnytte mer av de potetene som er på lager. Det planlegges prisøkning neste uke, som følge av økning i målprisen. Salget av mandelpoteter er vesentlig lavere enn i fjor. Det har vært litt kvalitetsutfordringer med skurv. Fram mot jul meldes det om mer vaskete mandelpoteter enn tidligere år, noe som trolig vil gi litt større utsortering enn for uvaskete.

Økologisk
Omsetningen av økologiske grønnsaker er helt på det jevne, med liten ukentlig variasjon. De siste årene har imidlertid omsetningen gått betydelig nedover for flere viktige grønnsaker, og trua på et økt salg ser ut til å forsvinne.

Kontaktperson

Mer om temaet