Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisendringer ventet for noen grønnsaker

Tilførslene av norske grønnsaker, poteter og frukt er som de skal være. Det er nok av det meste, men ikke altfor mye av noe. I løpet av noen høstuker skal sommergrønnsakene avsluttes og lagringsgrønnsakene hentes trygt i hus.

COLOURBOX2438559 (Copyright: Colourbox.com)

Det er høstet nok løk til å forsyne markedet i flere uker. Avlingene ser ut til å bli bra. Det gjenstår å få alt i hus, for å oppnå stabile forsyninger gjennom vinteren. Prisen på purre varierer i ulike deler av markedet, tilførslene er gode og kvaliteten bra. I deler av markedet er det et tregt salg av vårløk. Dette henger trolig sammen med dårlig håndtering, som preger presentasjonen i butikk.

Avtalte priser på hodekål er vanlig i perioden for stort salg av kål og fårekjøtt. Denne uken gikk kålprisen mye ned i forbindelse med kampanjer i enkelte butikkjeder. Kvaliteten er god. Rosenkål vil trolig gå ned i pris til uken, selv om mengdene fortsatt er begrensede. Det vil ta flere uker før leveransene øker.

Tilførslene av blomkål er noe ujevnt fordelt, men det er behov for hele avlingen i dagene fremover. På Vestlandet er produksjonen av brokkoli begrenset, slik at varer må flyttes fra Østlandet. Foreløpig er det markedsdekning, og sesongen vil vare i rundt tre uker til. Det er et greit salg av kålrot, som normalt vil øke betydelig når det nærmer seg førjulstid.

For gulrot er salget og kvaliteten god. Avlingene ser foreløpig fine ut, men avlingsundersøkelser pågår og vil danne grunnlag for prognoser. Knollselleri selges i mange pakningsvarianter, og omsetningen av bunter er spesielt god. Stangselleri har et tregere salg, men kvaliteten er bra.

Isbergsalat av god kvalitet er mangelvare. Underskuddet kommer samtidig med oppgang i målprisen. Prisen er derfor ventet å øke. Det er vanskelig å få tak i nok norske spesialsalater, så suppleringsimporten har startet.

Veksthusgrønnsaker
Salget av agurker er moderat sammenliknet med produksjonen, som er noe høyere enn prognosert. Med dårligere lysforhold utover høsten vil imidlertid produksjonen gå ned. Værtypen den siste tiden bidrar i samme retning. Med forventninger om lavere produksjon, samt høy importpris, vil produsentprisen trolig øke.

Situasjonen for tomater likner den for agurker. Omsetningen kunne ha vært høyere, men med en lavere produksjon i tiden fremover vil tilbud og etterspørsel bli bedre tilpasset hverandre. Produsentprisen er ventet å gå opp, fra et nivå som ligner importpris.

Frukt
Innhøsting av plommer er avsluttet på Østlandet, men Sogn og Innvik har plommer i hager og på lager. Mengdene er avtagende. Det er mange sorter tilgjengelig, men størst kvantum har jubileum. Salget er stort. Fortsatt er det for lite epler tilgjengelig, men markedsdekning vil bli nådd i neste uke. På Østlandet er sortene gravensten og summerred snart høstet ferdig, og aroma kommer. På Vestlandet blir discovery avsluttet, mens summerred og gravensten vil øke. Ettersom plommeavlingen avtar øker pakkerienes kapasitet for pakking av epler. Pærer finnes i små mengder.

Bær
Jordbær vil være tilgjengelig i over en uke til, og fine bringebær i begrensede mengder er fortsatt i markedet.

Poteter
Salget av poteter er noe under normalen, men stabilt. Tilførslene er sikret for en tid fremover, men mer finvær vil være en fordel. Kvaliteten er god.

Økologisk
Som for konvensjonelt produserte grønnsaker er tilførslene av økologiske produkter god på denne tiden av høsten. Hovedsorten for epler er discovery. Det er generelt en vekst i norsk produksjon av økologiske grønnsaker og epler.

Kontaktperson

Mer om temaet