Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rolig marked før julerush på grønnsaker og poteter

Foruten en prisoppgang på poteter og purre er det ventet stabile markedsforhold for poteter og grønnsaker i neste uke. God kvalitet preger produktene.

Poteter

 

Omsetningen av løk kunne gjerne ha vært høyere. Kvaliteten er det imidlertid ingen ting å utsette på. Purre har jevnt over bra kvalitet, og en ny prisoppgang er ventet til uken, for å nærme seg målprisen.

Markedet for kål er balansert, men prisen ser ikke ut til å gå opp, på tross av at målprisen har økt. Allerede nå øker salget av rosenkål, som er finere og mer holdbar enn i fjor. Også tilgangen er større, slik at tilførslene trolig vil rekke til nyttår. Normalt eksploderer omsetningen før jul og i romjulsuken. Kinakål har fin kvalitet og et jevnt og godt salg. Kålrot omsettes i økende mengder, parallelt med at forbrukere tilbereder pinnekjøtt. Likevel er mengdene små sammenliknet med senere i desember.

Salget av gulrot er jevnt, og det er ventet stabile priser fremover. Råtetupp er observert i noen partier, men det blir gjort en grundig jobb med å unngå at dårlig vare kommer ut til forbruker. Knollselleri selger på det jevne, og prisen vil trolig holde seg på samme nivå de neste ukene. Norsk stangselleri vil være tilgjengelig i et par uker til.

Veksthusgrønnsaker
Etterspørselen etter norske agurker er større enn produksjonen, som er rundt 70 tonn i uken på disse tider. Tomater produseres i små mengder til avtalte priser, og slik vil det være fremover. Det er underdekning på crispysalat, primært pga. grått vær og dårlig lystilgang. Veksthusproduksjonen av lollosalat holder seg stabil på et lavt nivå fremover.

Frukt og bær
I løpet av uken er det nærmest slutt på norske epler for i år, men før jul vil det bli tilgjengelig et parti for salg.  

Poteter
Potetavlingene er store på Østlandet, og små i Nord-Norge. I Trøndelag er utsorteringen betydelig pga. kvalitetsutfordringer etter drukning. På landsbasis er det en god fordeling mellom potetsorter, og kvaliteten på Østlandet er fin. Prisen til produsent er ventet å gå opp til uken. Mandelpoteter holder også bra kvalitet, men avlingen består av en del små størrelser, som blir sortert ut.

Økologisk
Det har blitt produsert mer poteter, gulrot og løk enn tidligere, men forbruket har ikke økt tilsvarende. Forbruket er heller stabilt. Prisene for økologiske lagringsprodukter vil trolig holde seg i ro.

Kontaktperson

Mer om temaet