Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Snø og frost har utfordret sesongstart for grønnsaker

Kulde og snø forsinker sesongstart denne våren. Mange planter har likevel etablert seg godt under duk og vil bli høstet på løpende bånd utover i mai. Hjertesalat vil ha en forsiktig oppstart tidlig neste uke. Lagringsgrønnsakene holder fortsatt fin kvalitet.

PoteterPoteter av sortene pimpernell, kerrs pink og beate vil være i salg utover våren. Det er stor utsortering på pakkeriene for at kvaliteten skal holde mål ut i butikk. Mandelpoteter selger på det jevne, og vil være tilgjengelig gjennom mai og juni. Gode lagerfasiliteter bidrar til at man kan levere stabil kvalitet i disse ukene. Det er ventet en prisøkning for poteter og mandelpoteter til uken. Import av nypoteter har startet.

Frilandsgrønnsaker
Vi kan glede oss over norsk løk lenge ennå. Lagrene av rødløk er mindre enn for gul løk. Salget er stabilt, men kunne gjerne ha vært høyere, med tanke på at løk er et svært næringsrikt produkt. Kvaliteten er god.

Prisen på kål er ventet å stige til uken. Noen områder av landet har lite kål igjen, mens andre har en del. Industrien kjøper norsk konsumkål og betaler godt, fordi importert kål har hatt variabel kvalitet. Norsk kål til konsum suppleres med importert nykål. Kålrot har gjennomgående bra kvalitet, men det forekommer hoder som har ligget for lenge i butikk og som har utviklet svarte flekker. Importvare selges parallelt. Gulrot har fortsatt et godt salg og fin kvalitet, og vil finnes i butikk til langt ut i juni. Noen aktører vil imidlertid være utsolgt tidligere. Knollselleri er utsolgt hos noen leverandører, mens andre har produktet i hele mai. Kvaliteten er jevnt over god, men noe frostskader fra for sen innhøsting sorteres ut på pakkeri. Industrien ønsker å kjøpe konsumvare, men betalingsviljen er mindre enn for kål.

Ny norsk sesong er forsinket av kulde. Hjertesalat vil bli høstet over helgen, mens isbergsalat må vokse til rundt 10.-17. mai. Nykål kommer i første uke i mai i de tidligste områdene av landet. Rabarbra, asparges og gressløk er ventet i markedet rundt 10. mai.

Veksthusgrønnsaker
Produksjonen av agurker følger prognosene, men etterspørselen er usedvanlig stor, og må suppleres med import. Tomater produseres i et svakt økende kvantum. Først i mai kommer det større mengder. I deler av markedet er høy pris ikke til hinder for omsetning.

Økologisk
Økologisk kepaløk vil være utsolgt neste uke. Det vil dermed komme en lengre periode uten norsk vare. Det går mot slutten av lagringssesongen for økologisk kål. Til uken kan man finne økologiske tomater i butikken. Økologisk isbergsalat vil neppe være høsteklar før i slutten av mai, ca. to uker etter den konvensjonelt dyrkede.

Kontaktperson

Mer om temaet