Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sommervær fører til økt grønnsaksproduksjon

Bedre sommervær øker produksjonen av grønnsaker, og flere produkter vil få markedsdekning i tiden som kommer. Med større mengder, følger en ventet prisnedgang på noen grønnsaker.

Isbergsalat i kasse Foto: Foto: Colourbox.comTidligpoteter kommer i økende mengder. I tiden fremover vil leveransene være tilstrekkelige til å forsyne hele markedet. Til nå har kun pakket vare vært tilgjengelig, men poteter i løsvekt kommer i disse dager. Det er forventet en reduksjon i produsentprisen på nypoteter kommende uke, som en tilpasning til målprisen. Norske lagringspoteter er utsolgt og tollen er satt ned. Salget av mandelpoteter kunne ha vært større, men er nå på det jevne. Kvaliteten er fortsatt god.

Frilandsgrønnsaker
Lagret løk er fortsatt tilgjengelig i markedet og vil være det en tid fremover, men ikke hos alle leverandørene. På denne tiden av året er det avgjørende å holde løken kjølt så lenge som mulig, så den ikke skal spire i butikken. Import fra New Zealand har pågått en stund. Vårløk har god kvalitet og salget er bra.

Markedet for sommerkål er balansert, og størrelsen på hodene er fin og kvaliteten god. Leveransene på Vestlandet er i minste laget. Det er ventet en prisnedgang til uken. Tilførsler og omsetning av blomkål har vært og er avpasset til hverandre. I tiden som kommer er det imidlertid ventet en økning i produksjonen, og dermed en prisnedgang til uken. Det er behov for å skjerpe kvaliteten, som ikke er tilfredsstillende. Brokkoli utvikler seg senere enn blomkål, og det er fortsatt ikke markedsdekning. Kinakål har et bra salg og markedsbalanse.

Kålrot har et balansert marked, og det vil bli full markedsdekning om kort tid. Høsting av buntegulrot er nå i full gang i Rogaland. Kort tid etter kommer Øst- og Vestfold med vare. Det er fremdeles tilgang på lagringsvare. Pastinakk er fortsatt tilgjengelig, det samme gjelder knollselleri.

Isbergsalat ble produsert i knappe mengder i forrige uke, men kommende uke vil det være nærmere markedsdekning til konsum og industri. Prisen er ventet å gå ned.

Veksthusgrønnsaker
Produksjonen av agurk er i henhold til prognoser, og markedet er greiere og mer kontrollert enn tidligere. Salget øker. Det er ventet en prisøkning på agurk i neste uke. Også for tomater er produksjonen i henhold til prognosene, men salget er dårlig. I enkelte butikkjeder er det kun importerte tomater tilgjengelig, på tross av at tilførslene av norske tomater er store.

Bær
Leveransene av jordbær øker i mengde, men forsyningene strekker ikke til. Fortsatt kalde netter bidrar til senere modning. Inn i neste uke vil situasjonen bedre seg.  

Økologisk
Økologisk agurk øker i mengde, salget av tomater er tregt, mens isbergsalat og hjertesalat har stabil og god omsetning. Blomkål og brokkoli er like om hjørnet. Butikkjedene melder at salget av økologiske grønnsaker er tregt ut i butikk.

Kontaktperson

Mer om temaet