Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stabilt marked for poteter og grønnsaker

Det er ventet få endringer i prisene på poteter og grønnsaker den kommende uken. Det eneste unntaket er hvitkål, der det er forventet en prisoppgang til produsent, som følge av at målprisen øker.

Bondens marked_grønt Foto: SLFPurre nærmer seg sesongavslutning, og de siste partiene med norsk purre blir pakket denne uken. Det er siste uke med målpris, og fra 20. februar er det tollfritt å importere purre fra blant annet EU.

Omsetningen av løk er fremdeles stabil. Det er kvalitetsutfordringer på rødløk, med problemer i kjernen på løken etter at den er lagt ut i butikkhyllene.

Kålsalget er stabilt og godt, og det er forventet at prisen til produsent øker noe neste uke, som en følge av økning i målprisen. Kinakål nærmer seg sesongavslutning, og det lille som er igjen blir omsatt greit. Salget av kålrot er stabilt, men det er lite norsk vare i Trøndelag, noe som fører til at det blir importert kålrot fra Skottland som supplement til den norske.

Gulrot har også et godt og stabilt salg, og kvaliteten er god. Det er store prisforskjeller mellom de ulike produsentene, og det fører til en utfordrende situasjon for å oppnå målpris på norsk gulrot.

For de øvrige frilandsgrønnsakene er det stabilt marked, og ingen forventede endringer.

Veksthusgrønnsaker
Norske agurker dekker omtrent halvparten av ukebehovet nå, og det er forventet økning i norsk produksjon frem mot 10. mars når tollsatsen på importvare øker. Det er stor etterspørsel etter norske agurker i markedet. Produsentprisen er ventet å holde seg stabil kommende uke.

Poteter
Omsetningen av poteter er stabil, og kvaliteten på det som når butikken er stort sett bra. Det er utfordringer i pakkeriene i forbindelse med kvaliteten og stor utsortering. Det er forventet stabile priser neste uke.

Økologisk
Det er et stabilt marked for økologiske produkter, både når det gjelder mengde og pris. Det er ikke forventet noen endringer i prisene neste uke.

Kontaktperson

Mer om temaet