Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stabilt salg av grønnsaker, men noen prisendringer ventet

Lagerbeholdningene av noen grønnsaker og poteter minker raskere enn først antatt. De neste ukene vil vise hvor lenge norske produkter vil være å få. Kvaliteten til forbruker er god.

Hodekål i plastLøk har veldig bra kvalitet, og salget og prisnivået er stabilt. Hos noen aktører minker lageret fortere enn først antatt, men det vil være løk tilgjengelig lenge ennå. Purre vil være utsolgt i Rogaland og på Østlandet innen utløpet av uka, men tilførsler fra Trøndelag vil være i markedet til slutten av måneden.

Markedsmulighetene for hodekål er for tiden oversiktlig, og prisen på kål vil etter alt å dømme bli hevet i neste uke. Det er store prisforskjeller i markedet. Rosenkål vil være tilgjengelig i rundt en uke til, men flere regioner er utsolgt. Det er kun rester av kinakål igjen i butikk. Kålrot har et stabilt salg og god kvalitet, og prisen holder seg stabil.

Gulrot holder fin kvalitet i butikk, men utsorteringen er til gjengjeld stor i enkelte partier på pakkeri. Lagringssesongen vil bli betydelig kortere enn normalt i flere deler av landet. Trøndelag er den regionen som vil ha gulrot lengst. Det er et stabilt salg av knollselleri, og kvaliteten er stort sett bra. Produsenter med moderne lager vil kunne levere varer til mai, mens andre må gi seg tidligere pga. kvalitetsforringelse. Noe pastinakk og persillerot finnes fortsatt i markedet.

Veksthusgrønnsaker
Prisen på norsk agurk er på nivå med importprisene. Fastpriser i det norske markedet bidrar til stabil pris, selv om hele den norske produksjonen blir solgt og kvaliteten på import varierer. Crispysalat går trolig ned i pris til uka, fordi konkurransen fra billig import er stor.

Poteter
Kvaliteten på poteter er fin i butikk, men store kvanta med for dårlig kvalitet må sorteres vekk. Tilførslene er mindre enn planlagt, og i noen regioner minker det raskt. Nord-Norge får forsyninger sørfra.

Økologisk
Det blir solgt økologiske produkter til rimelige priser i enkelte kjeder, som følge av lavere etterspørsel enn ventet. Produksjonsplanene for kommende sesong vil sannsynligvis bli betydelig redusert for en del produkter.

Kontaktperson

Mer om temaet