Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tidligere slutt på lagrede grønnsaker og poteter enn ventet

Det vil bli tidligere slutt på poteter og noen grønnsaker enn ventet. Dette skyldes i stor grad en betydelig utsortering av varer som ikke holder mål kvalitetsmessig. For agurk er det nær markedsdekning av norske varer. Tregt salg av veksthussalater.

agurk i vekst Foto: Colourbox.comDet ser ut til at lagrene for noen grønnsaker går tomme raskere enn hva lagertallene skulle tilsi. Spesielt er det stor utsortering av gulrot, som det allerede er vesentlig mindre av på lager enn hva det var i fjor. Kvaliteten på det som kommer i butikk er fortsatt fin. Men med svært varierende kvalitet på partiene som kommer til pakkeriene er det stor utsortering, og tvil om en klarer å levere den beste kvaliteten i tilstrekkelige mengder framover.

For kål er det rikelig tilgang, og med dagens salg er det tvilsomt om alt blir omsatt før kvaliteten gjør den uegnet til omsetning. Av gul løk er markedet på det jevne, salget er lavere enn i fjor, og det ventes dekning av norsk vare til tidlig sommer. Av kålrot er det godt salg. Lagrene er betydelig forskjellige hos de ulike omsetningsleddene. Noen har kålrot til nærmere sommeren, mens andre vil gå tomme vesentlig tidligere. 

Veksthusgrønnsaker
Den norske agurksesongen er i full drift, og det er nær markedsdekning. Vi er nå inne i perioden med høy toll, men i overgangen er det behov for supplering med litt importert vare. Kvaliteten på de norske agurkene er spesielt bra nå i startfasen. Av crispysalat er det noe lavere salg enn forventet, og produksjonen på Østlandet må justeres ned noe som følge av dette.

Poteter
Lagertallene for konsumpotet var noe høyere enn forventet per 1. mars, men den siste tiden har stor utsortering medført at lagrene minker vesentlig raskere enn det så ut til for kort tid tilbake. Potetene er skjevt fordelt. Enkelte grossister er allerede tomme, og andre betydelige omsettere vil trolig gå tomme før påske. Det har vært klage på noe grønne poteter, men dette kommer fordi de er blitt liggende for lenge i butikk og blitt eksponert for lys.  Ellers er det sjelden en ser så mye god kvalitet på potetene så langt ut i sesongen.

Mandelpoteter er det rikelig av, og de vil trolig være i handelen til ut i juli.

Økologisk
Omsetningen av økologiske grønnsaker går på det jevne, med ganske like kvanta per uke. Det er slutt på rødbeter for denne sesongen.

Satsingen til en betydelig markedsaktør slo ikke til, men i store trekk har en klart å omsette de produserte varene i andre kjeder. Unntaket er poteter, hvor en del partier måtte selges som konvensjonell vare. For løk er alt solgt som økologisk, men noen mindre partier er omsatt for samme pris som konvensjonell vare.

Kontaktperson

Mer om temaet