Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Det ser mørkt ut for potet og gulrot i Trøndelag

Potet og gulrot som fremdeles står ute i Trøndelag har måttet tåle først tørke, så flom og nå frost. Markedet frykter ytterlige avlingsskader etter frosten.

2 000 mål poteter står fremdeles uhøstet i Trøndelag, hvor det har vært flere frostdøgn den siste uka. Noe av poteten kan forhåpentligvis høstes fremdeles, men store arealer er trolig ødelagt. Kvaliteten på det som ikke er ødelagt av frosten er uviss etter alt regnet i høst. Det er særlig sorten asterix som står igjen ute på jordene. Salget av potet går som normalt, og prisen ligger like under målpris.

Frilandsgrønnsaker
Den siste løken som lå ute til tørk i Trøndelag ble tatt inn før frosten, uavhengig av om den var tørr eller ikke. Hvis løken ikke er tørket når den legges på lager kan det gå ut over kvaliteten. De dårlige løkavlingene i høst fører til at det allerede importeres en del løk for å supplere den norske. Importen er forholdsvis dyr, og det kan bli vanskelig å få tak i nok vare gjennom vinteren.

Mildværet er tilbake i hele Sør-Norge og gjør det mulig å fortsatt høste vårløk av god kvalitet i to til tre uker til. Purre holder også fin kvalitet, og dyr import bidrar til å holde prisen på norsk purre oppe.

Målprisen for hodekål øker med 40 øre neste uke, og prisen ventes å gå litt opp. Etterspørselen etter hodekål har økt litt, og det ser ut til å bli lite kål til industri i år. Rosenkålen ser derimot ut til å få en god sesong med store avlinger.
Det er norsk blomkål i markedet i to til tre uker til, men prisen vil trolig gå ned neste uke for å tilpasse seg tilbudet av billig blomkål fra Spania. En del kjeder har kjørt kampanjer på brokkoli, og det nærmer seg tomt for norsk vare. Kålrotavlingene ser ut til å ha vært gode, men noe kålrot er treen og burde ikke selges som mat. Dårlig kålrot skiller seg ut ved at den har flere vekstpunkter.

Årets gulrøtter har så langt hatt god kvalitet, men det som har stått ute i mye regn kan få betydelig dårligere lagringsegenskaper enn det som ble høstet før regnet kom.

Sesongen for isberg, hjertesalat og romanosalat nærmer seg slutten.

Grønnsaker2


Veksthusgrønnsaker
Mengdene av agurker og tomater synker raskt, og sesongen er snart over. Perioden med tollbeskyttelse for agurk var ferdig 1. november, og det er forventet en liten nedgang i prisen for å kunne konkurrere med import. Noen agurkprodusenter vil likevel produsere gjennom vinteren for å dekke etterspørselen etter norske agurker.

Frukt
Det er fremdeles høy omsetning av norske epler med god kvalitet. Det vil trolig være norske epler på markedet ut november.

Økologisk
Det er snart tomt for økologisk blomkål, brokkoli og hjertesalat. Hittil i sesongen melder flere store grossister at mengden av økologiske produkter går nedover.

Kontaktperson

Mer om temaet