Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høye løkpriser fører til nulltoll

Løkprisen har ligget over jordbruksavtalens øvre prisgrense en lengre periode, og løk kan importeres tollfritt fra neste uke. Potetsalget er litt lavere enn forventet, mens salget av kål er noe høyere.

Løk skåret (Copyright: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX.COM)

Salget av poteter til konsum er lavere enn normalt for årstiden. Det spekuleres i om salg av ferdig skrelte og kokte poteter til storhusholdning tar over deler av markedet. Salget av mandelpoteter går litt bedre, men utsortering av poteter som har blitt dårlige på lager øker.

Løk vil, ifølge grønnsaksprodusentenes ukentlige markedsmøte, vare ut januar, og en del lengre på Sør-Vestlandet. Det har blitt importert stor løk i flere måneder for å supplere norsk løk. De norske løkavlingene ble små denne sesongen, og størrelsen på løken ble også mindre for de fleste løkbøndene. Fordi løkprisen har ligget over øvre prisgrense fastsatt i jordbruksavtalen de siste ukene, har Landbruksdirektoratet foretatt en ny tollvurdering. Løken blir tollfri fra og med onsdag 23. januar, siden det er vanskelig å få tak i løk av god kvalitet og prisene i Europa er høye. Produsentprisen på løk i Norge ligger for tiden på 8,42 kr per kilo.

Målprisvarene gulrot, purre, knollselleri, kål og rosenkål har god kvalitet og ligger rundt målprisnivå. Norske grønnsaker er jevnt over utsatt for stor konkurranse fra Europa, og målprisuttaket har vært lavt for flere produkter i flere år. På grunn av tørken har prisene på grønnsaker økt også i Europa, og norske bønder har kunnet sette opp prisen uten å bli utkonkurrert.

Prisen på rødbeter og andre beter øker trolig neste uke.

Veksthusgrønnsaker
Sesongen for kruspersille i veksthus vil for første gang vare hele året, og det ventes en prisøkning neste uke. Agurkproduksjonen går som planlagt, og det er stor etterspørsel etter norske agurker.

Kontaktperson

Mer om temaet