Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Plommerekord

Mye tyder på at årets plommeavling vil overgå de siste årenes mengder. Likevel er det ikke nok til å dekke markedet. Også for epler er det gode utsikter.

PlommerSynlige ytre skader etter kulde i blomstringstiden har rammet plommer og epler. Epler med «slips» kan bli årets slager.

Pakkeriene pakker plommer på maks kapasitet, og en rekke plommesorter er nå i handelen, deriblant jubileum. Salget er godt, men etterspørselen er betydelig større, selv om det går mot avlingsrekord. Frostskader har redusert kvaliteten på deler av avlingen. Epler kommer i økende mengder. Kulde før blomstring har gitt korkskader i skallet, og alle sorter er rammet. Fordi tilførslene av epler er mye lavere enn etterspørselen, blir det gjort en jobb for å få disse eplene inn i handelen. Skadene er kun visuelle. Jordbær og bringebær vil være tilgjengelig i begrensede mengder i rundt 14 dager til.

Frilandsgrønnsaker
Mye løk står i bakken eller ligger til tørk oppå, men værforholdene gjør det umulig å hente inn avlingen. Etter mye og langvarig regn er det nå behov for en periode med godt innhøstingsvær. Foreløpig er det løk på lager til noen ukers forbruk, slik at markedet blir dekket. Purre har et jevnt salg, og kvaliteten er god. Totalmarkedet er i balanse, men mengdene er noe ujevnt fordelt.
 
Kvaliteten på hodekål er fin, og mengdene rikelige. Som varslet tidligere, vil prisen etter alt å dømme gå ned til uken. Markedet for blomkål er godt og balansert. Kjølige netter fremover vil være avgjørende for stabile mengder og kvalitet. Det er ikke lenger underdekning av norsk brokkoli, som holder en veldig fin kvalitet. Værvarslet tilsier at det vil bli jevne leveranser fremover. Kålrot selges på det jevne i et stabilt marked.
 
Gulrot blir omsatt i store mengder i Norge, dvs. rundt 750 tonn konvensjonelt dyrkede og 50 tonn økologiske på denne tiden av året. I det store og hele er kvaliteten veldig fin, men det er observert poser av buntegulrot med vel mye fuktighet i butikk. Avlingsprognoser vil bli utarbeidet over de neste par ukene. Knollselleri vil få en prisnedgang til uken, parallelt med at målprisen og importprisen går ned. Deretter er det forespeilet stabile priser, men det er likevel betydelige prisvariasjoner i markedet for dette produktet. Kvaliteten er god.

Vått vær og isbergsalat er en dårlig kombinasjon. Tilførslene har begrenset seg i alle landsdeler og deler av markedet. Håpet er at kvaliteten ikke forringes. Det er ventet en prisoppgang i neste uke.

Veksthusgrønnsaker
En situasjon med suppleringsimport av agurker har på kort tid snudd til at norsk produksjon har blitt overraskende stor, og større enn prognosert. Prisen vil trolig tilpasse seg markedet med en nedgang til uken. Etterspørselen etter runde tomater er god, men kortere dager og mindre lys begrenser produksjonen. Kvaliteten er imidlertid god. Det er varslet en prisoppgang i neste uke.

Poteter
Fra nå og fremover vil de fleste potetene i markedet være lagringspoteter. Kvaliteten er stabil og god. Mandelpotetene har fin kvalitet, men er småfallen. Avlingsprognoser vil være klare i midten av september. I mangel av disse verserer rykter om store variasjoner i avlingsnivå mellom distrikter.

Økologisk
Leveransene av økologiske plommer er allerede på vei nedover i mengde, mens eplene er på vei oppover. Det er for lite plommer av alle slag, så pakkeriene trekkes til enhver tid mellom å pakke økologisk og konvensjonelt dyrkede plommer. Det er bare å glede seg over at tilbudet av økologiske grønnsaker er mye større enn i tidligere.

Kontaktperson

Mer om temaet