Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vintersesongen er her, og lagringsgrønnsakene er stort sett i hus

Frost og kaldt vær under høsting skaper usikkerhet rundt lagringskvalitet for blant annet løk og gulrot. Det er fremdeles mulig å høste purre og rosenkål.

Lagertallene for løk viser en beholdning omtrent på nivå med 2017, men det er knyttet usikkerhet til lagringskapasiteten for noe av den løken som er høstet. Fuktige forhold under høsting kan skape utfordringer under lagringen. Det er et greit salg, og kvaliteten i butikk holder seg fin så langt. Målprisen øker, men på grunn av billig importvare blir det ikke anbefalt noen økning i prisen til produsent neste uke.

Mye av purren er fremdeles ikke høstet, og det er usikkert om alt blir høstet. Det er foreslått en økning i produsentprisen kommende uke, på tross av billig importvare. Den billige importen er en annen kvalitet enn den norske varen det anbefales priser på.

God kvalitet og greit salg preger markedet for hvitkål. Kvantumet hvitkål på lager ser ut til å være godt tilpasset behovet fremover. Det er forventet en prisoppgang til produsent kommende uke. Det er litt mindre rødkål tilgjengelig enn i forrige sesong, og det er forventet et økende salg fremover mot jul. Her er det også forventet en prisnedgang kommende uke. Foreløpig er det et lavt, men stabilt salg av rosenkål, men det er ventet en salgsøkning fremover mot jul. Mye av rosenkålen er fremdeles ute på jordet, men det ser ut til at snøen ikke har gjort for mye skade.

På grunn av kort vekstsesong og dermed mindre knoller, er det for lite kålrot til å dekke markedet gjennom vintersesongen. Allikevel er det store variasjoner i prissettingen. Det er viktig at knollene som leveres til butikk holder grei størrelse. Du kan fremdeles finne norske reddiker i butikk, de holder god kvalitet, og det er forventet norsk vare to uker ut i desember. Det er mye norske rødbeter denne sesongen, og kvaliteten ser ut til å være grei.

Gulrøttene har god kvalitet i butikk, og et godt salg. Det er fremdeles usikkert om lagringsvaren vil holde seg fremover, eller om det blir en forringet kvalitet på lagrene etter hvert. Det er mindre knollselleri på lager i år enn i fjor, noe som er mer tilpasset behovet. Det er god kvalitet på knollene, og et jevnt salg.  

Veksthus
Både tomater og agurker er nå inne i vintersesongen, og produksjonen hos aktørene er på kontrakt. Både priser og mengder er avtalt.

Poteter
Lagertellingen for poteter viser at det er om lag samme kvantum konsumpoteter på lager som de foregående årene. Det er et jevnt salg og en grei kvalitet på det som ligger i butikk. Mandelpoteter har et mindre lager i år enn forrige sesong, noe som kommer av en senere vår og mindre knoller.  

Frukt
Salget av epler er godt, og det er forventet norske epler ut måneden. Det er også satt av litt epler til julesalg. Hovedsorten er rød aroma, men det er også en del rubinstep i markedet.   

Økologisk
Det er slutt på norske økologiske epler. De andre økologiske kulturene har et stabilt salg. Gulrot, den største økologiske kulturen, ser ut til å holde lenge utover vinteren hvis kvaliteten holder seg på lager.

Kontaktperson

Mer om temaet