Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fremdeles stort utvalg av frukt og grønt, slutt på bær

Grønnsaker og frukt av alle slag er tilgjengelig i markedet, men i løpet av de neste få ukene vil tilførslene av sommergrønnsaker, tomater og agurker bli mindre. Flere nye økologiske produkter er nå i salg.

Det er god fart i eplemarkedet, og alle sorter bør høstes nå. Det rapporteres om mangel på høstekasser. Hovedsort er fortsatt summerred, men discovery, rød gravensten og aroma plukkes for fullt. Kvaliteten er meget god. I følge Fruktlagerinspektøren ser det ut til at frukt som ble utsatt for uvær på Vestlandet i stor grad kan berges.

Store plommeavlinger har ført til overskudd, på tross av at det er solgt mer plommer enn noen gang. Plommene kan ikke lagres lenge, og pakkeriene har utfordringer med å pakke fort nok. Pæresorten celina er hovedsort denne uken, men også andre sorter er i salg. Celina har betydelig større avlinger i år enn tidligere, men det kunne likevel vært omsatt mye mer.

Frilandsgrønnsaker
Foreløpig er det nok gul løk til å dekke etterspørselen, men det er fortsatt mye uhøstet avling i noen distrikter. Noe løk står fortsatt i jorda, mens noe er rykket og ligger til tørk. Salget går greit, kvaliteten er fin og markedet er i balanse. Den samme situasjonen gjelder for rødløk. Det er slutt på bunteløk, men sjalottløk har til gjengjeld kommet i markedet. Vårløk har et godt salg og flott kvalitet i butikk. Været legger til rette for soppsykdommer, som utfordrer produsentene. Store størrelser av purre begynner å vise seg i butikk. Dette er en annen kvalitet enn markedet anbefaler produsentpris på. Det skaper uro i markedet, og fører trolig til en prisnedgang på purre i neste uke.

Salget av hodekål er greit, og kvaliteten er jevnt over veldig fin, men i enkelte butikkjeder forekommer det altfor store kålhoder. Markedet opererer fortsatt med kampanjepriser i forbindelse med fårikålsesongen, men dette vil endre seg. Rødkål har også fin kvalitet, men begrenset salg. Rosenkål har fin kvalitet, og norske tilførsler fyller nå tomrommet som oppsto da noe åkrer ble skadet. Foreløpig har salget ikke tatt av. For blomkål er det markedsbalanse på landsbasis, men avlingene varierer mellom produsenter, slik at det er nødvendig å flytte blomkål mellom distrikter. Kvaliteten som leveres nå er veldig bra. Industrien mangler norsk blomkål. Det er markedsbalanse for brokkoli, men kvaliteten varierer noe.

Kinakål blir nå skåret for lagring, og har fin kvalitet, etter store insektsproblemer i sommer. For kålrot er det prispress fra aktører som ikke har leveringsavtale, og som ikke har lagerfasiliteter til å oppbevare kålrot langt utover vinteren. Kvaliteten er også til dels dårligere. I sum for landet er det ikke for mye kålrot. Omsetningen av gulrot er grei, og kvaliteten er veldig fin. Det ligger an til bra avlinger. Produksjonsprognosen er like om hjørnet. Innhøstingsforholdene og lagringskvaliteten vil avgjøre størrelsen på forsyningene av norsk gulrot utover vinteren. Knollselleri ser ut til å få fine avlinger. Kampanjer på buntvare gir lavere salg av kilosvare. Norsk stangselleri har bra salg, på tross av billig import. Kvaliteten er god.

Sukkerertene har fremdeles fin, men leveransene vil være avhengig av været fremover. Reddikene er stort sett fine, men det forekommer en del veldig store størrelser med lite smak og løs konsistens. Det er grei markedsdekning av isbergsalat, men det blir flyttet salat fra Østlandet til Rogaland og Trøndelag, pga. dårligere forhold der. Prisen vil trolig gå opp til uken. Det er priskrig på crispysalat fra friland.

Veksthus
Det er for lite norske agurker til å dekke etterspørselen. En varmeperiode ga mindre produksjon hos noen produsenter. Markedet suppleres med import. Usikkerhet rundt konsekvensene av flom og storm i Spania påvirker prisbildet på import, og dermed det norske. Produksjonen av tomater går gradvis ned i tiden fremover, men kvaliteten er fin. Det foregår suppleringsimport.

Poteter
Vått vær i vest og i Trøndelag skaper utfordringer for potetopptakingen. Dersom forholdene blir bedre fremover er det håp om å få berget avlingene. På Østlandet er det derimot gode høsteforhold. Markedet er foreløpig dekket, og kvaliteten er fin.

Økologisk
Økologisk dyrkede produkter har et stabilt salg, men deler av markedet merker en vekst. Jevne tilførsler er avgjørende for å beholde hylleplass i butikk, og produksjonen har trolig blitt mer stabil. Nye produkter i inneværende uke er gul og rød tørket kepaløk, stangselleri og epler. Kun en liten del av økologiske plommer blir solgt som økologiske, i mangel av bestillinger fra butikkjedene.

Kontaktperson

Mer om temaet