Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisoppgang for agurk

Det er forventet en oppgang i produsentprisen for agurk kommende uke. Ellers er det fremdeles stabile priser og rolig marked for poteter og grønnsaker. Lagertallene per 1. mars er nå klare.

grønnsaker Foto: Colourbox.comFor løk går salget jevnt, og det er ikke ventet endringer i pris. Det drives mye produktutvikling for løk, og man prøver å få solgt løk i ulike størrelser og ulike pakninger. Det er nå stor oppmerksomhet på at så lite som mulig skal kastes eller brukes til dyrefôr. Lagertellingene per 1. mars viser at det er et økt lager med løk i forhold til begge de to foregående årene.

Markedet for kål er også stabilt, men noen produsenter melder om at det begynner å minke på lagrene. Lagertellingen viser at det er nedgang i lagrene fra samme tid i 2015 og 2016. Det ventes foreløpig ikke noen endring i pris. For kålrot begynner det også å minke på lagrene, noe som lagertellingen 1. mars viser. Det er 1 000 tonn mindre på lager nå enn i fjor, og bare halvparten av lageret i 2015. Det ser derfor ut til at det kan bli tomt for norsk kålrot tidligere i år enn normalt. Dette kan blant annet skyldes avlingssvikt, og at man har slitt en del med kvalitets­utfordringer. En del har derfor gått til dyrefôr. For selleri er det også et stabilt og greit marked, og produsentene regner med å få solgt det de har. For selleri er det en lagerøkning fra i fjor, men mindre på lager enn i 2015.

Salget av norske gulrøtter går jevnt og greit. Det har vært noen kvalitetsutfordringer med råtetupp i noen partier, men dette blir sortert ut på pakkeriene. Det ventes at prisen holder seg stabil. Det er bra med gulrøtter på lager, og lagertellingene viser at det er økt lager i år sammenliknet med 2015 og 2016.

Veksthusgrønnsaker
Det er fremdeles bra salg og stor etterspørsel etter norske agurker, noe det har vært en god stund nå. Det forventes en oppgang i prisen på agurker kommende uke. Det nærmer seg sesongstart for runde tomater, men de første vil komme i butikkene mot slutten av april. Ellers så er det jevn produksjon av ulike små tomater.

Poteter
Det har vært en periode med jevn omsetning, men enkelte produsenter melder nå om at det er litt dårligere salg. Andre melder om at det minker på lagrene, og at de kan bli tomme for en del sorter allerede før påske. Det er fremdeles noe utsortering hos pakkeriene på grunn av dårlig kvalitet. Mandelpotet er det god tilgang på. Lagertellingene viser at for poteter til konsum, sett under ett, er det en liten nedgang i lagrene sammenliknet med 2015, men over en dobling fra i fjor.

Økologisk
Det er ikke ventet prisendringer for noen av de økologiske produktene kommende uke. Det er for lite økologisk agurker i markedet, og butikkene ønsker større kvanta. Men de nye norske, økologiske agurkene kommer for fullt om ca. 14 dager. Det har vært en tilbakegang i salget av gulrot. Ellers så viser lagertellingene at det fortsatt er økologisk kålrot, gulrot, løk, hvitkål og rødbeter på lager. Det har vært betydelig økning i lagrene fra i fjor for både hvitkål, kålrot og gulrot, mens det er mindre lager av løk og rødbeter.

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet