Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Stabilt salg for norske produkter

Salget av norske grønnsaker er jevnt over bra. Det er fortsatt mulig å høste purre og kålrot, og det er derfor noe usikkerhet rundt det totale avlingsnivået. Poteter og gulrot som har fått frostskader vil ikke bli høstet. Salget av norske epler har vært bra, og det vil trolig være norsk vare i butikk fram til månedsskiftet november–desember.

Salget av løk og purre er stabilt, mens for vårløk er sesongen nærmest over. All løk er høstet, men kvaliteten er usikker i enkelte områder. Hvordan man lykkes med tørkingen vil avgjøre hvor mye som blir salgsvare. Det er også noe usikkerhet når det gjelder lagermengder og kvalitet for purre, da det fremdeles er en del som ikke er høstet. Purren tåler frost, men det trengs varmegrader før det kan høstes. Importen øker, men det forventes at det er norsk purre tilgjengelig til godt ut på nyåret. Det er ønskelig å komme opp på målpris etter hvert, men det forventes ingen prisendring denne uka.

Lagersituasjonen for hvitkål varierer mellom produsenter og mellom grossister, men det vil trolig være norsk kål fram til neste sesong. Salget av hvitkål er stabilt, men det har ikke vært mulig å løfte prisen til anbefalt nivå. Samtidig er det rom for mer stor kål til industri. Rødkål er en liten produksjon, men norsk produksjon vil holde fram til jul når etterspørselen er størst. Mye av rosenkålen er ennå ikke kommet inn til lager. Kvaliteten er god og mengdene vil dekke etterspørselen til jul. Inneværende uke ser ut til å bli den siste for norsk blomkål denne sesongen. Det er slutt på brokkoli. Kinakål har bra kvalitet og jevnt salg. Det forventes at det er norsk vare til første del av februar.

For kålrot er lagertallene lave, fordi vekstsesongen ble for kort og knollene mindre i størrelse enn normalt. Mens noen aktører melder om mindre vare enn normalt, har andre mer enn det etterspørselen gir rom for, primært fordi lagerfasilitetene ikke strekker til. Kvaliteten er bra, men det er utfordrende at en del vare er for liten. Disse har dårlig holdbarhet i butikk. Reddiker i pose har bra kvalitet. Mens noen aktører har gått over til import, vil det være norsk vare tilgjengelig til første halvdel av desember.

Gulrøtter selger godt, og kvaliteten er svært god i butikk. Mesteparten er høstet, men det står fortsatt noe igjen ute som ikke vil bli høstet på grunn av frost. Det er mye vare på lager, men noe usikkerhet med hensyn til lagringsstyrken grunnet både frost og mye nedbør. Trolig vil det være norsk vare tilgjengelig til godt ut på våren.

Salget av knollselleri er stabilt. Det er bra med vare på lager, men det vil ikke være tilstrekkelig fram til ny sesong i august neste år. Stangselleri har bra kvalitet i butikk og salget er jevnt. Det forventes at det vil være norsk vare i markedet til innunder jul.

Veksthus
Hos noen aktører er det nå slutt på de norske agurkene, mens andre har produksjon og omsetning av norske agurker gjennom hele vinteren. Det er forventet uendret pris kommende uke. Tomater er det små mengder igjen av. Etterspørselen etter crispisalat er god, og det har vært en del tidlig høsting for å møte den store etterspørselen. Noe av salaten har derfor vært litt liten av størrelse, og det har vært noe behov for å pakke i 2-pakninger.  Salget av rapidsalat er på det jevne.

Poteter
Det meste av potetavlingene er nå høstet til tross for vanskelige innhøstingsforhold, men det er mye industripotet igjen ute. Det som ikke er høstet til nå, vil heller ikke bli høstet. Innhøstingsforholdene har ført til at det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på en del av de høstete potetene. Noe er frostskadet og allerede fjernet fra lager. Kvalitet i butikk er bra, og salget ligger stabilt på rundt 1 000 tonn i uka. Prisen vil trolig gå opp til uka. Mandelpotetene har bra kvalitet, og det er gode utsikter til å få omsatt produsert mengde.

Frukt
Salget av epler har vært bra, og det er fortsatt kampanjepriser i butikk. Totalt har produksjonen vært på om lag 8 500 tonn denne sesongen, og kvaliteten har vært bra. Av dette ligger nærmere 2 000 tonn fortsatt på lager. Det forventes at det vil være norske epler i markedet fram til månedsskiftet november–desember. Sortene som selges nå er i hovedsak rød aroma, rubinstep og noe rød gravensten, i tillegg til noen småsorter som elstar og santana. 

Økologisk
Det er slutt på norsk blomkål og brokkoli. Salget for de andre kulturene er på det jevne, og kvaliteten er bra. Lagertallene stemmer jevnt over bra med planene, og om kvaliteten holder vil det være norske lagringsgrønnsaker tilgjengelig lenge. For økologisk kålrot er det imidlertid mindre avlinger enn planlagt, som for konvensjonelt produsert kålrot.

Kontaktperson

Mer om temaet