Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsregulering hagebruk

Eplertre (Copyright: Colourbox.com)

Markedsreguleringen av jordbruksråvarer skal sikre en stabil forsyning av varer i alle markeder til en tilnærmet lik pris. Den skal også sikre produsentene stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser.

 • Om markedsreguleringen

  Markedsreguleringen for hagebruksprodukter (frukt, bær, grønnsaker og matpoteter) blir i hovedsak finansiert av kollektivt dekt omsetningsavgift som bevilges over Jordbruksavtalen.

  MARKEDSTILTAK_SKJEMATISK


   

 • Avsetningstiltak

  Avsetningstiltakene skal bidra til at produsentene kan oppnå målpris i markedet. Avsetningstiltakene i hagebrukssektoren er:

  • Reguleringslagring av epler
  • Fabrikklevering av epler
  • Levering av matpoteter til fabrikk / fôr

  Det er kun godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter som kan delta i gjennomføringen av avsetningstiltak for matpoteter og ta imot reguleringspoteter fra primærprodusent, jf. forskrift om deltakelse i potetmarkedsordningen.

  Oversikt over godkjente omsetningsledd er listet opp under. En fullstendig oversikt med adresser finner du her.

  Godkjente omsetningsledd - markedsordningen for poteter
  Sist endret: 27.05.2013
   
   
  Firmanavn
  AL Gartnerhallen
  AS Strand Brænderi
  Bama-Gruppen AS
  Bonden Grønthandel AS
  Brodersen & Larsen Skatval A/S
  Brødrene Raastad AS
  Brødrene Skovdahl AS
  Coop Norge, avd. frukt og grønt
  Fine Forest Foods AS
  Finstad Gård Engros AS
  Fruktringen AS  v/Nilsson & CO AS
  Germann Vervik Eftf. AS
  Grane Potet & Grønt BA
  Gro Industrier AS
  Hadelandspakkeriet AS
  HOFF Norske Potetindustrier BA
  Håkvik potetpakkeri AS
  KIMs Norge AS
  Lofot Agro AS
  Lågendals Pakkeriet AS
  Maarud AS
  Nødland & Gundersen Eftf. AS
  Potetlauget AL
  Sunndalspotet AS
  Toten Poteter AS
  Tromspotet A/S
 • Opplysningsarbeid / faglige tiltak

  Formålet med tilskudd til opplysningsarbeid / faglige tiltak er å stimulere til økt totalforbruk av norske grøntprodukter.  Opplysningskontoret for frukt og grønt har en sentral plass i opplysningsvirksomheten.

  Bruken av midler over jordbruksavtalen til opplysningsarbeid / faglige tiltak knyttet til frukt, grønnsaker og matpotet skal bidra til profilering av norske kvalitetsprodukter.

  Mer detaljert oversikt over markedsreguleringen framgår av Årsmelding fra Omsetningsrådet.

Kontakt

  Siste nyheter