Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskot frukt og grønt

Plommer

Du som produserer og leverer frukt, grønt og bær til godkjente omsetningsledd (sjå liste nedanfor), kan få distriktstilskot. Ein gjev også tilskot for matpoteter i Nord-Noreg som er leverte til godkjent omsetningsledd.

Fruktlager kan få tilskot etter mengd frukt dei har teke imot og sortert.

Les meir nedanfor om dei ulike tilskota og ordningane.

 • Distriktstilskot frukt, bær og grønnsaker

  Har du produsert og levert frukt, bær, tomatar, agurkar eller salat til omsetningsledd godkjente av Landbruksdirektoratet, kan du få distriktstilskot. Du finn ei liste over godkjente omsetningsledd lenger nede på denne sida. Der står det også kva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd.

  Du søkjer på same søknadsskjema som resten av produksjonstilskota, og fra og med 2017 er søknadsfristen 15. oktober. Du kan då få tilskot for frukt og grønt som er produsert og levert same året som søknadsfristen. Produkt som du leverer mellom 15. oktober og 31. desember (etter søknadsfristen), kan du etterregistrere innan 10. januar.

  Du må også føre inn i søknadsskjemaet kva for arealsone du har produsert frukt/bær/grønt i. Du finn tilskotssona til kommunen din i tabell 3.1 i rettleiingsheftet. Du skriver inn den riktige sonen i feltet merka «sone» ved sidan av koden til produksjonen. Dersom du har hatt produksjon av same vekst på areal i ulike soner, skal du føre opp den sona der du hadde størstedelen av arealet med veksten.

  For å få tilskot, må du ha levert meir enn minstekvantumet:

  Produkt

  Minstekvantum

  Frukt

  2 000 kg

  Bær

  1 000 kg

  Samlet for tomat og slangeagurk      

  2 000 kg

  Salat (også friland)

  5 000 stk

  Vilkåra for å få tilskot til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskot i jordbruket § 6.

  Tilskotssatsane finn du i rettleiingshefte for produksjonstilskot i jordbruket.

  • Regelverk

  • Distriktstilskot matpotet dyrka i Nord-Noreg

   Du kan få tilskot til matpoteter dyrka i Nordland, Troms og Finnmark dersom dei er leverte til omsetningsledd som er godkjente av Landbruksdirektoratet. Du finn ei liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne sida. Der står det også kva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd.

   Med matpotet meiner vi rå, uskrelt potet i vaska eller uvaska tilstand som blir tilbode forbrukar, og potet til konsum som er oppdelt, skrelt og/eller kokt.  

   Du søkjer på same søknadsskjema som resten av produksjonstilskota. Søknadsfristen er 15. oktober. Du kan då få tilskot for matpoteter som er produserte og leverte same året som søknadsfristen. Poteter som du leverer mellom 15. oktober og 31. desember (etter søknadsfristen), kan du etterregistrere innan 10. januar.

   Vilkåra for å få tilskot til grønt- og potetproduksjon står i forskrift om produksjonstilskot i jordbruket § 6.  Satsen finn du i rettleiingshefte for produksjonstilskot i jordbruket.

   • Regelverk

   • Eple og pærer til pressing

    Distriktstilskot frukt og grønt omfattar også eple og pærer til pressing.

    Du får tilskotet dersom du leverer frukta til eit omsetningsledd godkjent av Landbruksdirektoratet for pressing. Ditt eige jordbruksføretak kan bli godkjent som omsetningsledd dersom du har eige presseri. Du finn ei liste over godkjente omsetningsledd lenger ned på denne sida. Her står det også kva som skal til for å bli godkjent omsetningsledd.

    Jordbruksføretak kan bli godkjente som omsetningsledd for eple og pærer til press, og du kan då både presse eiga frukt og kjøpe eple og pærer frå andre. Jordbruksføretaka du kjøper frukta av, kan då få tilskot for eple og pærer leverte til press.

    Om du bruker frukt av eiga avling til pressing, må du ved kontroll kunne dokumentere mengda frukt som er pressa ved attestasjon frå revisor eller autorisert rekneskapsførar. Landbruksdirektoratet kan krevje at du legg fram omsetningsoppgåver over seld saft.

   • Godkjente omsetningsledd

    Oppdatert 22. juni 2017.

    Godkjente omsetningsledd for mottak av frukt, bær og grønnsaker:

    971 170 395Agder Bær og Grønt A/S 
    980 634 728Agder Grossisten A/S
    956 214 459Ans Peder Jacobsens Saft- og Konservesfabrikk
    916 915 144AS Røra Fabrikker
    993 375 160AS Strand Brænderi  
    986 450 491Askim Frukt- og Bærpresseri AS
    910 409 557Balestrand Fruktlager SA
    990 555 060Balholm AS
    995 518 015Bama Dagligvare AS
    913 361 180Bama Dagligvare Telemark AS
    920 978 177Bama Dagligvare Vestfold AS
    914 224 314Bama Gruppen AS m/ avd.
    976 565 967Bama Industri AS m/avd (Lier)
    995 518 333Bama Storkjøkken AS
    936 966 802Bama Storkjøkken Oslo AS
    913 361 261Bama Storkjøkken Telemark AS
    946 357 707Bama Storkjøkken Vestfold / BVT AS
    995 518 023BaRe frukt & grønt AS
    913 361 326BaRe frukt og grønt Telemark AS
    975 877 698Bonden Grønthandel AS
    915 263 003Brødrene Raastad AS
    998 570 018Bærgården AS Østre Enger (kun konserves)
    991 365 427Caesar Salad AS
    982 206 812Camphill Rotvoll-verksteder
    961 271 460Coop Norge Handel AS
    913 154 975Eugen Johansen AS
    922 557 454Euro Frukt AS
    992 878 169Fellespakkeriet Sa
    983 756 891Fine Forest Foods AS
    971 181 435Finn Gustavsen AS
    987 660 635Finstad Gård Engros AS
    996 180 417Fresco Trading AS
    870 122 632Fresvik Kjølelager SA
    945 958 405Gartnerhallen SA
    965 776 575Germann Vervik Eftf. AS
    978 707 351Gloppen Produsentlag SA
    984 985 355Grane Potet & Grønt SA
    989 815 253Gudbrandsdalsmat SA
    936 710 379H. I. Giørtz Sønner AS
    985 323 461Hardanger Fjordfrukt SA
    991 837 981Huseby gård AS
    940 379 016Hoff SA
    986 864 423Hole Gard A/S
    955 607 805Hyggen produsentlag SA
    981 896 033Håkvik Potetpakkeri AS
    931 186 744ICA Norge AS
    979 800 002Innvik Fruktlager SA
    979 491 069Jan Haga Frukt og Grønnsaker Engros AS
    980 514 404Jogrønt Engros A/S
    981 914 090Jon Berle (kun konserves)
    960 985 354Jostein Aske Frukt En Gros
    981 450 795Jæregg
    969 438 097Kaurstad Per Otto
    913 956 907Keiser Engros AS
    974 344 785Kims Norge AS
    985 153 388Kroken Frukt og Bær Anne Lise Haukadal
    837 105 382Lerum Fabrikker AS
    976 866 509Lervik & Saursaunet AS
    984 573 367Lier Frukt & Grønt AS
    992 938 706Lunde Gård AS
    979 787 391Luster Grønt A/S
    959 398 380Lærdal Grønt SA
    963 981 317Lågen Potetpakkeri AS
    962 959 962Meum Frukt & Grønt AS
    913 840 585Møre Grønt AS
    931 539 280Måkestad T. L. A/S
    937 716 796Namdal Produsentlag SA
    987 929 235Norfresh Trading AS
    912 169 014Norske Salater AS
    977 293 383Nær Engros AS
    977 056 721Nær Engros Levanger AS
    980 451 186Nær Engros Trondheim AS
    959 216 908Odd Langdalen Frukt & Grønt engros AS
    969 755 343Olav Asgeir Etnestad (kun konserves)
    986 890 580PL Nå Fruktlager SA
    988 673 730Produsentpakkeriet Trøndelag AS
    915 443 257Rogaland Konservesfabrikk AS
    917 006 466Ryfylke fellespakkeri AS (Tidl. Rennesøy tomat- og fruktpakkeri)
    918 301 550Ryfylkefrukt SA
    913 844 947Røyse frukt- og bærpresseri AS (konserves)
    988 403 245Safari Engros
    996 813 568Safteriet AS
    975 417 743Sirdalsbær v/ Ivar Ousdal
    971 208 554Skagagrønnsaker
    995 661 411Sognabær AS
    985 783 918Sognefrukt SA
    989 486 217Sunndalspotet AS
    875 778 722Synnøve Finden AS
    970 983 503Telefrukt AS
    971 588 780Tromspotet A/S
    933 859 053Ullensvang Fruktlager SA
    979 923 813Valldal Grønt AS
    955 762 266Vangsnes Grønt SA
    965 714 138Økern Engros AS
    913 846 656Økofrukt AS
    980 301 478Øko-Kompaniet AS

     Omsetningsledd som er godkjent for å motta frukt til pressing:

    980 715 450Agnar Lund
    983 170 358Ann Kitty Wathne
    987 309 954Dyre Gård v/ Hans Olav Bjerketvedt
    933 616 223Egge Gård AS
    914 968 682Epleblomsten AS
    996 772 330Eplegården AS
    987 642 130Eplet
    999 342 833Fiskum fruktpresseri AS
    984 008 309Fruktmost fra Astrid og Knut
    986 821 074Gjermund O Åkre
    971 204 877Hans Uglenes
    956 995 140Hardanger Cideri AS
    815 099 982Hardanger eple AS
    992 282 827Hardanger Saft og Siderfabrikk AS
    980 985 245Hemlaga på Næs v/ Mari Sangnæs
    969 315 734Husaas Kay B.
    969 796 368Håkon Helgøy
    880 014 242Innigo, Guro Øverbye
    984 680 244Jan Reidar Tokheim 
    970 552 642Jostein Hjorteland
    916 955 987Karin Mo Valland / Sjuragarden
    915 255 736K.G. Puntervold AS
    970 465 340Knut Braastad
    988 194 697Linda Janina Gomo
    969 220 091Myraunet Per Arne
    969 202 565Ola Aaberge
    989 137 980Ringi AS
    990 578 095Rolf Tore Djønne
    969 343 282Skaaden Atle
    958 685 580Skjetnemark Ivar Andras
    917 143 129Solhøi cider, Martin Bech-Ravn
    965 706 127Spilde Gardsdrift, Geir Henning Spilde
    995 469 103Synnøve Vik Bergstad
    969 242 710Sæbø Oddbjørn
    983 035 256Ulvik Frukt og Cideri
    914 638 100Urnes gard, Randi Kristin Bugge
    869 797 472Åslaug Elisabeth Grønvik

     

     

     

   • Korleis bli godkjent omsetningsledd

    For å kunne få tilskot til frukt og grønt, må du levere produkta til eit godkjent omsetningsledd. Sagt på ein annan måte, føretak som kjøper og sel frukt og grønt, kan bli godkjente av Landbruksdirektoratet, slik at leverandørane kan få tilskot for produkta sine.

     

    Kven kan bli godkjent omsetningsledd?

    Fruktlager, grossistar og konserveringsindustri som tek imot frukt, bær, grønsaker og poteter kan bli godkjente omsetningsledd.

    Jordbruksføretak som brukar eigne eple/pærer til press, eller kjøper eple/pærer frå andre for å presse, kan bli godkjente omsetningsledd for eple og pærer til press.

    Krava for at eit føretak kan bli godkjent omsetningsledd står i forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd :

    • Føretaket må vere registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund.
    • Føretaket må sjølv ha direkte kontakt med leverandørar.
    • Føretaket må ha ein administrasjon som kan utføre dei naudsynte oppgåvene for rapportering.
    • Rekneskaps- og revisjonsopplegget må tilfredsstille krava til dokumentasjon og kontroll.
    • Fakturering/avrekning må skje i namnet til føretaket.
    • Føretaket må disponere tilfredsstillande lokale for behandling og lagring av varer, og må i tillegg disponere naudsynt kjølekapasitet.
    • Føretaket må ved kontroll kunne sende inn dokumentasjon på kjøp frå produsentar.

     

    Alle godkjente omsetningsledd får ved årsskiftet eit brev (rundskriv) frå Landbruksdirektoratet. Brevet forklarar korleis du utfører rapportering og innsending. Denne rettleiinga finn du også under «Regelverk» i venstremenyen på denne sida.

     

    Korleis bli godkjent omsetningsledd?

    Søknadsfristen for å bli godkjent som nytt omsetningsledd er 1. juni det første året de skal ta imot frukt, bær og grønt. Du sender søknaden til Landbruksdirektoratet på skjemaet du finn heilt til venstre på denne sida.

   • Tilskot til fruktlager

    Ein kan gje tilskot til fruktlager til godkjente fruktlager. I grunnlaget for fordeling av midlane brukar ein mengda frukt lageret har teke imot frå føretak (produsentar). Den totale tilskotsramma blir fordelt på dei godkjente fruktlagera proporsjonalt etter fruktmengd teke imot i gjennomsnitt dei tre siste åra, inkludert søknadsåret.

     

    Krav for å få tilskotet

    Ein kan gje tilskot til fruktlager til godkjente fruktlager. For å kunne få tilskot, må fruktlageret ha teke imot i gjennomsnitt 100 tonn frukt frå minst 8 føretak dei siste tre åra.

    Landbruksdirektoratet kan etter søknad godkjenne samarbeidsavtalar mellom mindre fruktlager som grunnlag for rett til tilskot. Fristen for å søkje om dette er 1. juni.

    Minst 90 % av samla mottak av eple og pærer skal vere lagra i regi av fruktlageret og sortert og pakka ved fruktlageret sitt sentralbygg. Dette gjeld ikkje sommareple og eple/pærer som blir leverte til press.

    Landbruksdirektoratet kan godkjenne søknad om leigepakking av eple og pærer ved eit anna fruktlager.

     

    Korleis søkje tilskot?

    Søknadsfristen er 15. februar. Brukt søknadsskjemaet som ligg på venstresida under skjema.

     

    Korleis bli godkjent fruktlager?

    Føremålet med tilskot til fruktlager er å fremme eit forpliktande samarbeid om felles lagring, sortering, pakking og omsetning av frukt.

    For å bli godkjent som fruktlager, må lageret oppfylle krava for å bli godkjent omsetningsledd, som står i forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd :

    • Føretaket må vere registrert i Føretaksregisteret
    • Føretaket må sjølv ha direkte kontakt med leverandørar
    • Føretaket må ha ein administrasjon som kan utføre dei naudsynte oppgåvene for rapportering
    • Rekneskaps- og revisjonsopplegget må tilfredsstille krava til dokumentasjon og kontroll
    • Fakturering/avrekning må skje i føretaket sitt namn
    • Føretaket må disponere tilfredsstillande lokale for behandling og lagring av omsette varer, og må i tillegg disponere naudsynt kjølekapasitet
    • Føretaket må innan 15. februar sende inn årsoppgåver elektronisk, og samstundes sende inn søknad om tilskot til fruktlager og revisjons-/kontrollskjema som skal stadfeste tal på føretak og totalmengd som er levert.

     

    Særskilt for fruktlager:

    • Det må vere inngått avtale med føretak om lagring, sortering, pakking og sal av frukt- og bærproduksjonen deira
    • Fruktlageret skal disponere eit sentralanlegg med lager og naudsynt kjølekapasitet, og utstyr som er naudsynt for lagring, sortering og pakking av frukt og bær. Dersom sentrallageret ikkje har tilstrekkeleg kapasitet, kan lager hos leverandørane inngå som ein del av fruktlageret. Desse lagera skal vere under administrasjon av fruktlagerføretaket, har same krav som sentrallageret og skal vere godkjente av Landbruksdirektoratet. Fristen for å søkje om å bruke leverandørane sine lager er 1. september.
    • Fruktlageret skal ta del i lagerprogram og regulering av marknaden
    • Fruktlageret må gje opp lagerbehaldning, varekvalitet og sorteringsfordeling når Landbruksdirektoratet krev det.

     

   • Prisnedskriving av potetsprit og potetstivelse

    Føremålet med ordninga er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. Ein kan gje prisnedskrivingstilskot etter satsane i jordbruksavtalen til produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse. Eit krav er at dei tilbyr minimum treårig avtale om mottak av avrenspoteter frå godkjente omsetningsledd i marknadsordninga for poteter.

    Sjå Avrensordninga for poteter (i venstre kolonne).

   Kontakt

   Frister

    Siste nyheter

    Lenker