Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd ved direktesalg av frukt, bær og grønt

Fra og med 2018 kan produsenter som selger frukt, bær og grønt direkte til kunden få tilskudd. Før var det bare de som leverte til godkjent omsetningsledd som kunne søke om tilskudd. Det nye regelverket gjelder også de som produserer matpotet i Nord-Norge.

Epler (Copyright: Colourbox.com)

Nå kan de som selger frukt og grønt utenom de godkjente omsetningsleddene også søke om tilskudd.

 

Tidligere var regelverket slik at man kun fikk distriktstilskudd for frukt, bær, grønt og potet som ble levert til et omsetningsledd som var godkjent av Landbruksdirektoratet. I jordbruksoppgjøret 2017 ble det imidlertid bestemt at de som selger produkter til andre enn de godkjente omsetningsleddene også kunne søke om tilskudd. Endringen skal sørge for likebehandling. Den skal også stimulere til at produkter som er av god kvalitet, men som ikke blir kjøpt av omsetningsledd på grunn av form eller størrelse, blir solgt via andre kanaler. Det nye regelverket stiller imidlertid noen nye krav til foretakene som søker om distriktstilskudd. De nye kravene gjelder for alle som søker om tilskuddet, uavhengig av om du leverer varer til et omsetningsledd eller om du selger varene direkte til kunden.
Foretak kan søke om distriktstilskudd hvis de har:

 • produsert og solgt frukt, bær og grønt
 • produsert og solgt produkter laget av frukt, bær og grønt

Mengden solgt vare må oppgis i salgsbilaget
Produsentene kan kun få tilskudd for førstegangsomsetning av varer, og de må kunne dokumentere salget med et salgsbilag. Salgsbilaget skal inneholde mengden vare som er solgt. Hvilken mengdeenhet som skal brukes i salgsbilaget, avhenger av om du selger råvare eller bearbeidet vare, og om det det finnes omregningsfaktorer for produksjonen. Les mer om krav til salgsbilaget.
I tillegg må du ha disponert arealet produksjonen av frukten, bærene, grønnsakene eller potetene har foregått på i den perioden da varene ble produsert. Frist å søke om tilskudd er 15.oktober.

Foretak som har solgt bearbeidede varer, må ha enten resept eller produksjonslogg
Hvis du har solgt bearbeidede varer, må du ha dokumentasjon på hvor mye råvare du brukte for å framstille den bearbeidede varen. Det betyr at du enten må ha en resept (oppskrift) eller en produksjonslogg. Resepten er en oppskrift som for eksempel viser hvor mange kg jordbær du bruker for å lage 50 kg jordbærsyltetøy. Produksjonsloggen er mest aktuell for deg som ikke vet på forhånd hvor mye ferdigvare du vil få ut av råvarene, for eksempel hvis du presser epler til eplejuice. Produksjonsloggen lages etter at ferdigvaren er framstilt, og skal også vise hvor mye råvare du brukte og hvor mye ferdigvare dette ga. Les mer om resept og produksjonslogg.

 

FAKTA OM DISTRIKTSTILSKUDD FOR FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER        

Det kan gis distriktstilskudd for frukt, bær og grønnsaker samt poteter i Nord-Norge som er solgt til konsum eller konservesmarkedet i søknadsåret. Søknadsfristen er 15. oktober. Hvis du har solgt varer etter 15.oktober, kan disse etterregistreres i tidligere innlevert søknad fram til 10. januar året etter.

Du kan søke om tilskudd for følgende varer (jf. jordbruksavtalen):

 • Plommer, kirsebær, moreller, epler, pærer, jordbær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær til 
  konsum- eller konservesmarkedet          .
 • Matpotet i Nord-Norge til konsum- eller konservesmarkedet
 • Tomat, slangeagurk og salat (inkludert salat på friland) til konsummarkedet

For å få tilskudd, må du enten ha solgt:

 • Minst 2 000 kg frukt og pressfrukt (til sammen)
 • Minst 1 000 kg bær
 • Minst 2 000 kg tomat og slangeagurk (til sammen)
  eller
 • Minst 5 000 stk salat

  Ta kontakt med kommunen din hvis du har behov for mer info.