Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endringer i husdyrkonsesjons-forskriften fra 1. januar

Tidligere i høst ble forslag til endringer i husdyrkonsesjonsforskriften sendt på høring. Nå er endringene vedtatt med virkning fra 1. januar 2015.


Grensene for kylling og kalkun dobles

Forskrift 1.4.2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen ble endret 1. januar 2015. Grensene for konsesjonsfri produksjon av kalkuner og slaktekyllinger er doblet med virkning fra 1. januar 2015. Følgelig halveres også forholdstallene, slik at de nye grensene fortsatt utgjør 2100 konsesjonsenheter.

Dette betyr at du kan slakte/omsette 60 000 kalkuner eller 280 000 kyllinger årlig.

 

Enkelte produsenter trenger ikke konsesjon etter økningen

Dette gjelder de produsenter som har konsesjon over 30 000 opptil 60 000 kalkuner, og for produsenter med konsesjon over 140 000 opptil 280 000 slaktekyllinger. Disse produsentene skal forholde seg til de nye grensene og behøver dermed ikke lenger noen konsesjon.

Aktuelle produsenter får et eget informasjonsbrev om endringen.

 

Ny regel for produsenter med konsesjon

Forskriftens § 6 er også endret. Denne endringen gir produsenter med konsesjon mulighet til å legge om produksjonen til et annet dyreslag, uten å søke om det. Dersom man velger å legge om, husk at antallet dyr i konsesjonsvedtaket fremdeles gjelder. Antallet dyr i vedtaket skal benyttes for å beregne hvor mye man kan produsere av det nye dyreslaget man legger om til.

 

Satsene for standardisert erstatning oppdateres

Dersom du som fjørfe- eller svineprodusent produserer over konsesjonsgrensene, må du betale tilbake fortjenesten av den ulovlige produksjonen som en «standardisert erstatning». Satsene fastsettes med utgangspunkt i det gjennomsnittlige dekningsbidraget i produksjonen, og er med endringen justert fordi enkelte dyreslag har hatt økt fortjeneste de siste ti årene.

Det har i tillegg kommet inn nye satser for avlspurker i nav, og for avlspurker i satellitter. Ved hvert dyr som fra og med 2015 blir produsert over grensen for konsesjonsfri drift eller konsesjon, skal følgende satser benyttes:
 

  1. Slaktekylling kr 4
  2. Kalkun kr 30
  3. Verpehøne kr 90
  4. Slaktegris kr 300
  5. Avlspurke i konvensjonell drift kr 10 500
  6. Avlspurke i satellitt i purkering kr 18 500
  7. Avlspurke i nav i purkering kr 1 800

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og Fjørfeproduksjonen

Høring - Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

 

Mer om temaet

Regelverk