Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

MEI-saken avvist av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Klagen fra Ove Henrik Mørk Eek til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i MEI-saken ble avvist. Klagen dreier seg om standardisert erstatning etter husdyrkonsesjonsregelverket.

Den 4. mai 2016 klaget Ove Henrik Mørk Eek Norge inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg for påstått brudd på flere bestemmelser i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Klagen ble sendt etter at Mørk Eek ikke nådde frem i det norske rettsapparatet med sin påstand om at Landbruksdirektoratets vedtak 6. juni 2013, om ileggelse av en standardisert erstatning etter husdyrkonsesjonsregelverket på kr 2 958 900, var ugyldig. Til tross for rettskraftig avgjørelse, mente Mørk Eek at han ikke var forpliktet til å betale den standardiserte erstatningen på dette tidspunktet, fordi han hadde klaget Norge inn for EMD.

I brev fra EMD datert 14. juli 2016 fremgår det at EMD 7. juli 2016 besluttet å avvise klagen. I brevet vises det til at vilkårene i konvensjonens artikkel 34 og 35 for å henvise klagen til videre behandling i EMD, ikke er tilstede. Utover dette gis det ingen begrunnelse for avvisningen. Det fremgår av brevet at avvisningen er endelig. Landbruksdirektoratet ble kjent med brevet fra EMD 23. september 2016.

Relaterte nyheter