Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lagertall for reinkjøtt per 1. juni 2017

Her er lagertallene for reinkjøtt som er rapportert inn til Landbruksdirektoratet per 1. juni 2017:

I kilo

Skrotter     Småkjøtt    

Finnebiff ferdig/råstoff

Biff             Steik           Annet          Sum              
23 2535 98559 03750 95022 62022 549184 394

Landbruksdirektoratet samler regelmessig inn lagertall fra reinkjøttbedriftene. Bedriftene som har rapportert innen fristen har en markedsandel i størrelsesorden 80 - 90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.