Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Det slaktes flere rein

Hittil i sesongen er det slaktet 21 400 rein, som er langt flere enn på samme tid i fjor. Samlet utgjør dette 500 tonn reinkjøtt. Rapporteringen for 1. oktober viser at det lå 84 tonn reinkjøtt på lager.

Reinslakt
Hittil i sesongen er det slaktet langt flere rein enn på samme tid i fjor.

På samme tid i fjor utgjorde 14 600 rein 335 tonn slakt. I  midten av oktober i år var over 80 prosent av slakta rein kalver, en noe mindre andel av totalt antall slakta rein enn på samme tid i fjor

Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv hittil i sesongen, som strekker seg fra 1. april til 31. mars, er en halv kilo høyere enn i samme periode i fjor.

¾ slaktet i Finnmark
I september i år ble det slaktet 5 700 flere dyr enn i samme måned i 2015. Finnmark står for vel 77 prosent av antallet rein slaktet fram til midten av oktober, mens Oppland hadde nær 18 prosent av slaktet. På samme tid i fjor var andelen slaktet rein fra Finnmark 63 prosent. Hittil i høst er det slaktet 7 300 flere rein i Finnmark enn på samme tid i fjor.

Gjennomsnittlig slaktevekt for reinkalv hittil i år er 20,5 kg, mot en snittvekt på 20 kg på samme tid i 2015. For voksne dyr er slaktevekten hittil 37,2 kg, mot 37,3 kg i 2015. I Finnmark er slaktevekten på kalv hittil i år 19,6 kg, opp 0,7 kg fra samme tid i fjor.

  

Slakting av rein de siste tre sesongene – antall og kg. Kilde: Animalia.

 

2014/2015**

2015/2016

2016/2017

 

Antall

Kg

Antall

Kg

Antall

Kg

August

0

0

115

5 737

0

0

September

 14 389

321 121

   8 514

     208 793

    14 230

   353 662

Medio oktober*

 

 

   5 976

     120 191

        7 195

         157 139

Hele oktober

10 383

231 719

20 215

401 517

 

 

Sum produksjon uke 35–41

  

   14 605

  334 721

      21 425

     507 624

*Tall per uke 41 2015 og uke 41 2016
** Landbruksdirektoratets slaktetall

Høye lagertall
Landbruksdirektoratets lagertall viser at det lå 84 tonn reinkjøtt på lager per 1. oktober. Det er tre ganger så mye som på samme tid i fjor. Tallene er basert på innrapportering fra fire aktører, og Landbruksdirektoratet forventer at det fortsatt kan komme innrapportering fra flere. Dette kan gi noe høyere lagertall.

Kontaktperson

  • Seksjon markeds- og prisutvikling Runa HimleTelefon: permisjon

Relaterte nyheter

Mer om temaet