Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økte satser for forskningsavgift på korn og kjøtt fra 1. juli

Nye satser gjeldende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 er fastsatt.

Bruksrett Landbruksdirektoratet

 

Avgiftssatsen for korn øker til 1,09 øre per kg og for kjøtt til 0,15 kr per kg. Dette som følge av økte målpriser for matkorn og svinekjøtt i jordbruksoppgjøret 2020, i tillegg til planlagt økning i engrosprisene for storfe/kalv og lam/sau i 2. halvår 2020.

For egg og melk er satsene uendret. For honning og vegetabiler utgjør avgiften 0,35 prosent av brutto fakturabeløp ekskl. merverdiavgift.

De nye satsene for forskningsavgift finner du her.

Kontaktperson

Mer om temaet