Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

3 prosent flere slaktekyllinger i 1. halvår

Klekketallene for 1. halvår viser at produksjonen av slaktekyllinger øker jevnt, mens produksjonen av kalkunkyllinger går ned. Klekkingen av verpehøns går også ned, og bidrar til bedre balanse i markedet for konsumegg.

Kyllinger_COLOURBOX600206 Foto: Colourbox.comDet ble klekt i overkant av 35 mill. kyllinger av slakterase i 1. halvår 2017. Det er rundt 3 prosent flere enn i samme periode i 2016 og 2015. Klekketallet er likevel lavere enn det rekordhøye tallet i 1. halvår 2014, da det ble klekt nærmere 41 mill. kyllinger. Nivået på klekkingen forventes å holde seg høyt også i 2. halvår.

589 000 kalkunkyllinger i 1. halvår
Det ble klekt 589 000 kalkunkyllinger fra januar til juni i år. Det er 44 000, eller 7 prosent, færre enn i 1. halvår i fjor, og 15 prosent færre enn i 1. halvår 2015. Den gjennomsnittlige slaktevekta på kalkun har vært stabil i samme periode, så den reduserte klekkinga gjenspeiler en nedgang i produksjonen av kalkunkjøtt. Norsk Kylling, som holder til på Støren, sluttet med kalkunslakting fra 1. mai grunnet manglende lønnsomhet. Dette innebærer at flere produsenter i Trøndelag slutter med kalkunproduksjon.

Færre verpehøns, og bedre balanse i eggmarkedet
Klekkingen av verpehøns (til produksjon av konsumegg) har gått ned det siste halvåret. Det ble klekt 3,3 mill. kyllinger av denne rasen i 1. halvår. Det er 11 prosent lavere enn i 1. halvår 2016, og 12 prosent lavere enn i 1. halvår 2015.

I Norturas nyeste prognose for egg anslår de at klekkingen av verpehøner totalt vil gå ned med rundt 2 prosent i 2017 sammenliknet med 2016. Overbalanse i markedet har dessuten medført at Omsetningsrådet har gitt tillatelse til førtidsslakting av verpehøner også i år. Behovet for førtidsslakting er imidlertid lavere i år enn det har vært de siste fire årene.

Se hele klekkestatistikken her.

Kontaktperson

Mer om temaet