Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Noteringspris fjørfe avtaleår 2019-2020

Referansepris for fjørfekjøtt i avtaleåret 2019–2020 er kr 26,91 per kg. Øvre prisgrense er referanseprisen + 10 prosent. Prisgrunnlaget er engrosprisnoteringer oppnådd for fjørfeslakt ved representantvaren som hel, fersk, uoppbundet kylling i vektklassene 1 050–1 850 gram i bulkemballasje, oppgitt fra utvalgte slakterier. Dette fremkommer av Jordbruksavtalen 2019–2020.

Du finner tallgrunnlaget her.



Kontaktperson