Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lagertall for reinkjøtt per 1. september 2018

Her er lagertallene for reinslakt som er rapportert inn til Landbruksdirektoratet per 1. september

I kilo,

Skrotter (kg)  

Små-kjøtt  Finnbiff, ferdig/råstoff  BiffSteikAnnet  Sum
40 72524 11958 93648 844  43 128  14 139229 891

Landbruksdirektoratet samler regelmessig inn lagertall fra reinkjøttbedriftene. Bedriftene som har rapportert innen fristen har en markedsandel i størrelsesorden 80-90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.