Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lagertall for reinkjøtt per 1. desember

Per 1. desember er følgende mengder reinkjøtt på lager (i kilo):

 

Skrotter

Små-kjøtt

Finnbiff, ferdig/råstoff

Biff

Steik

Annet

248 903

24 354

131 455

54 307

33 319

38 119

Landbruksdirektoratet samler regelmessig inn lagertall fra reinkjøttbedriftene. Bedriftene som har rapportert innen fristen har en markedsandel i størrelsesorden 80-90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.