Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Oppdaterte lagertall for reinkjøtt per 1. februar

Etter at lagertallene per 1. januar var meldt inn, har det kommet inn tall fra en større aktør som innebærer at det per 1. februar er følgende mengder reinkjøtt på lager (i kilo):

SkrotterSmåkjøttFinnbiff (ferdig/rå)BiffSteikAnnetSUM
251 58931 245134 41837 85137 94655 313548 362

Landbruksdirektoratet samler regelmessig inn lagertall fra reinkjøttbedriftene. Bedriftene som har rapportert innen fristen har en markedsandel i størrelsesorden 80-90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.