Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pristilskudd til industriforetak 2017

Over 1 milliard kroner ble utbetalt i tilskudd i fjor til industrien som er tilknyttet jordbruket.

Eggpakkeri (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Eggpakkerier er blant dem som mottar statlig tilskudd.

 

Nå er listen over utbetalt pristilskudd til industriforetak i 2017 klar. Pristilskudd til industriforetak omfatter tilskudd som blir utbetalt til eggpakkeri, slakteri og kornkjøper/matmelmølle og utgjorde 1,04 milliarder kroner i 2017.

Se listen med foretaksnavn og utbetalingsår.

Effekt for bonden
Disse tilskuddene formidles ikke til jordbruksforetakene, men har indirekte en positiv virkning på foretakenes økonomi. Fraktordningene for egg og slakt skal bidra til å utjevne kostnadene mellom distriktene, slik at jordbruksforetak som ligger langt unna eggpakkeri og slakteri ikke får større ulemper enn foretak som ligger mer sentralt. 

Les mer om tilskuddsordningene.

Pristilskudd til industriforetak omfatter følgende ordninger:

Ordning

Utbetalt i 2017, mill. kr

Antall foretak

Frakttilskudd egg

7,1

4

Frakttilskudd slakt

136,5

24

Matkorntilskudd

72,9

12

Prisnedskrivingstilskudd korn

745,8

33

Frakttilskudd korn

80,5

7

 

 

Kontaktperson