Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pristilskudd til industriforetak 2018

Nå er listen over utbetalt pristilskudd til industriforetak i 2018 klar.

Deler av kjøtt i plastkasse på rullebånd (Copyright: Colourbox)

Copyright: Colourbox

Pristilskudd til industriforetak omfatter tilskudd som blir utbetalt til eggpakkeri, slakteri og kornkjøper/matmelmølle. I 2018 disse tilskuddene 796 mill. kroner.

Se listen med foretaksnavn og utbetalingsår.

Effekt for bonden
Disse tilskuddene gis ikke til bøndenes egne foretak, men har indirekte en positiv virkning på foretakenes økonomi. Fraktordningene for egg og slakt skal bidra til å utjevne kostnadene mellom distriktene, slik at jordbruksforetak som ligger langt unna eggpakkeri og slakteri ikke får større ulemper enn foretak som ligger mer sentralt.

Beløp per foretak er tilgjengelig for komplett nedlasting på data.norge.no

Les mer om tilskuddsordningene.

Pristilskudd til industriforetak omfatter følgende ordninger:

Ordning

Utbetalt i 2018, mill. kr

Antall foretak

Frakttilskudd egg

7,4

4

Frakttilskudd slakt

140,0

25

Frakttilskudd korn

58,9

7

Matkorntilskudd

46,5

11

Prisnedskrivingstilskudd korn

543,3

33

 

Kontaktperson

Mer om temaet