Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pristilskudd utbetalt til industriforetak i 2016

Nå er listen over utbetalt pristilskudd til industriforetak i 2016 klar.

Eggpakkeri (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Landbruksdirektoratet

 

Pristilskudd til industriforetak omfatter tilskudd som blir utbetalt til eggpakkeri, slakteri og kornkjøper/matmelmølle og utgjorde 1,004 milliarder kroner i 2016.

Se listen med foretaksnavn og utbetalingsår.

 

Effekt for bonden
Disse tilskuddene formidles ikke til jordbruksforetakene, men har indirekte en positiv virkning på foretakenes økonomi. Fraktordningene for egg og slakt skal bidra til å utjevne kostnadene mellom distriktene, slik at jordbruksforetak som ligger langt unna eggpakkeri og slakteri ikke får større ulemper enn foretak som ligger mer sentralt. 

Les mer om tilskuddsordningene.

 

Pristilskudd til industriforetak omfatter følgende ordninger:

Ordning

Utbetalt i 2016, mill. kr

Antall foretak

Frakttilskudd egg

8,1

5

Frakttilskudd slakt

138,0

26

Matkorntilskudd

56,0

13

Prisnedskrivingstilskudd korn

751,8

34

Frakttilskudd korn

90,2

7