Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pristilskudd utbetalt til jordbruksforetak i 2016

For 2016 ble det utbetalt 2,0 milliarder kroner i pristilskudd.

Kornåker (Copyright: Colourbox.com)

Foto: Colourbox.com

 

Nå er listen over pristilskudd utbetalt i 2016 til det enkelte foretak klar, og kan ses sammen med utbetalt produksjonstilskudd og avløsertilskudd for samme år.

Statistikken viser at det er utbetalt 432,6 mill kroner mer i pristilskudd til jordbruksforetak sammenlignet med tilsvarende statistikk for 2015. Økningen må ses i sammenheng med at tilskudd for lamme- og kjeslakt tidligere ble utbetalt sammen med produksjonstilskuddene, og offentliggjort som en del av tilskudd til husdyr. For 2016 er frakttilskudd for kraftfôr til husdyrprodusent offentliggjort per foretak for første gang. Før 2016 har tilskuddet vært offentliggjort som et samlet beløp per kraftfôrprodusent som formidler tilskuddet til produsent. Se tilskudd til industriforetak.

Se listen over utbetalingene.

Pristilskudd til jordbruksforetak utbetales til produsenter av egg, kjøtt, ull og melk. Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike produksjonsvilkår. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten.

 

Hvilke opplysninger vises i listen?

For det enkelte foretak vises sum utbetalt tilskudd per ordning. For produksjonstilskudd vises bunnfradrag, mens eventuelle andre trekk ikke vises. Les mer om hva tallene forteller.

 

Geografisk differensierte tilskudd?

Pristilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskudd. Noen av tilskuddene utbetales med samme sats over hele landet, mens distriktstilskuddene for kjøtt, gris og melk er differensiert etter hvor i landet produksjonen skjer. I de beste jordbruksdistriktene (Jæren og sentrale østlandsområder) utbetales det ikke distriktstilskudd, mens satsene er høyest i distrikter med vanskelige drifts- og produksjonsforhold. Hvilken distriktstilskuddsone tilskuddet blir utbetalt etter, avhenger av hvor foretakets driftssenter er registrert. Les mer om driftssenter.

Fra 2016 ble det ikke lenger gitt distriktstilskudd for fjørfe.

 

Pristilskudd til jordbruksforetak omfatter følgende ordninger:

Ordning

Utbetalt i 2016, mill. kr

Antall foretak

Antall foretak, endring i % fra 2015

Distriktstilskudd kjøtt (storfe og småfe)

533,4

21 636

- 0,3

Distriktstilskudd gris

53,7

508

+ 6,5

Grunntilskudd kjøtt (småfe)

97,1

14 894

+ 1,1

Kvalitetstilskudd storfe

191,9

11 677

- 2,0

Tilskudd for lamme- og kjeslakt

267,2

14 604

Tilskudd for norsk ull

110,1

12 242

- 3,2

Tilskudd for norsk skinn

5,2

4 942

+ 9,9

Distriktstilskudd melk

534,5

8 201

- 3,3

Grunntilskudd geitemelk

71,5

309

 Uendret

Distriktstilskudd egg

5,8

140

- 38,0

Frakttilskudd kraftfôr

130,3 

16 012

-  

 

Må ses i en større tilskuddssammenheng

Pristilskuddenes formål er å jevne ut distriktsforskjeller, og må ses i sammenheng med andre tilskuddsordninger med andre formål. De største tilskuddsordningene til jordbruksforetak er produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, øvrige velferdsordninger, investeringstilskudd og regionale miljøprogram.